Ingen endring i arbeidsledigheten gjennom sommeren

Foto:

I juli registrerte NAV 3.035 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. På Nordmøre er det Kristiansund som har høyest arbeidsledighet.

DEL

Fredag formiddag kom arbeidsledighetstallene fra NAV, for juli 2019. Tallene viser en reduksjon i arbeidsledigheten fra juli i fjor, på nærmere 16 prosent i Møre og Romsdal.

Kristiansund og Halsa

Tallene viser at Kristiansund og Halsa kommune har en arbeidsledighet på 2,9 prosent hver, Fræna ligger rett bak på 2,8 prosent. Men tallene går ned.

Selv om Halsa ligger i toppen prosentmessig på Nordmøre, er Halsa en av kommunene i hele fylket som har lavest antall arbeidsledige grunnet lavt folketall. Aure kommune er den som har lavest arbeidsledighet av alle kommunene i Møre og Romsdal.

Kristiansund ligger på tredjeplass.

– Reduksjonen i landet er 6 prosent i samme periode, så utviklingen har vært relativt god i vårt fylke, sier fungerende direktør Astrid Paulsen.

I Møre og Romsdal har NAV registrert 3.035 personer uten arbeid i sommer, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstokken. Det er en nedgang på 15,9 prosent fra samme måned i 2018. Det er også registrert 589 arbeidssøkere i ulike arbeidsmarkeder.

– Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er nå 2,2 prosent for kvinner og 2,2 prosent for menn, sier Paulsen.

Foto:

NAVs arbeidsledighetstall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Økning nasjonalt

Antallet registrerte helt ledige i Norge økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge de sesongjusterte tallene.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1.200 personer.

– Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2 800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Artikkeltags