– Ikke dokumentert at det er jobbet overtid

Havnekontoret mener det ikke er dokumentert at de tidligere ansatte har gjort overtidsarbeid for bedriften.