Neergaard på talerstolen: – Vårt sykehus har blitt ribbet for tjenester i mange år. Nå starter de å ribbe resten

Torve ba om landsmøtets tilslutning til å gjennomgå dagens helseforetaksmodell.