Aps fylkesstyre vil ha sykehus mellom byene

Fylkesleder Bjørn Inge Ruset i Møre og Romsdal Arbeiderparti sier helseforetakets faglige vurderinger av saken ligger bak vedtaket.

Fylkesleder Bjørn Inge Ruset i Møre og Romsdal Arbeiderparti sier helseforetakets faglige vurderinger av saken ligger bak vedtaket.

Artikkelen er over 7 år gammel

Anbefalingen fra fylkesstyret er et fellessykehus mellom Kristiansund og Molde.

DEL

Et enstemmig styre i Møre og Romsdal Arbeiderparti har torsdag kveld vedtatt å anbefale representantskapet i fylkespartiet å gå for et fellessykehus mellom Kristiansund og Molde.

I vedtaket vises det til Helse Møre og Romsdals faglige vurderinger av alternativ 3B, som innebærer at det bygges et nytt fellessykehus mellom byene, og at dagens sykehus i Kristiansund og Molde sentrum avvikles.

Les også: Sju forslag vedtatt

«Mellom byene» står i motsetning til «bynært», som er definert som inntil 20 minutter fra hver av byene. Det innebærer at henholdsvis Frei og Hjelset er utelukket som lokalisering av alternativ 3B. I praksis vil alternativet være aktuelt et sted på strekningen Fursetfjellet-Høgset.

Les mer om alternativet: Fellessykehus til 3,7 milliarder

Kristiansund arbeiderparti har siden høsten 2010 gått for Høgset som lokalisering av nytt sykehus.

Bidrag

– Det er opp til helseforetaket å finne investeringsmidler, men skulle det ikke være nok, oppfordrer vi til statlige bidrag for å få realisert prosjektet med nødvendig infrastruktur, og få ro rundt denne saken, sier fylkesleder Bjørn Inge Ruset til Tidens Krav.

I tidligere omganger av sykehussaken har det vært gjort gjentatte forsøk på å fremme forslag om fellessykehus, men alle de store fylkespartiene med unntak av Venstre har samlet seg om vedtak som har støttet det bestående, det vil si mest mulig fullverdige sykehus i begge byer. Følger representantskapet i Arbeiderpartiet styrets anbefaling 13. oktober, blir partiet det første som tar et nytt veivalg foran behandlingen av fylkestingets høringsuttalelse 15. eller 16. oktober.

– Hva har fått styret til å endre oppfatning?

– Det er helseforetakets faglige vurderinger av saken. Nå skal vi ikke legge skjul på at det har vært ikke ubetydelig misnøye i fylkespartiet med at det ble grepet inn i saken fra sentralt hold, men nå opplever vi at det er god kommunikasjon, sier Ruset.

Artikkeltags