Åpner i Kristiansund

Forskning: Møreforsking Marin etablerer seg med egen avdeling i Kristiansund. Inge Fossen flytter inn i Høgskolesenteret på Løkkemyra over nyttår, mens forskningsleder Agnes Gundersen, også hun opprinnelig fra Kristiansund, blir igjen i hovedavdelingen i Gangstøvika i Ålesund.

Forskning: Møreforsking Marin etablerer seg med egen avdeling i Kristiansund. Inge Fossen flytter inn i Høgskolesenteret på Løkkemyra over nyttår, mens forskningsleder Agnes Gundersen, også hun opprinnelig fra Kristiansund, blir igjen i hovedavdelingen i Gangstøvika i Ålesund.

Artikkelen er over 9 år gammel

Møreforsking Marin etablerer fra nyttår en egen avdeling i Kristiansund. Håpet er, i løpet av kort tid, å få flere forskere fast knyttet til avdelingen i Høgskolesenteret.

DEL

Endelig noe som kommer til byen, vil kanskje mange si akkurat i disse dager. Og det er ikke tvil om at det er spennende når den marine delen av Møreforsking nå etablerer en egen avdeling i Kristiansund. Foreløpig kun med forsker Inge Fossen som fast ansatt, men med et lønnlig håp om i alle fall å få tre-fire forskere stasjonert i Kristiansund i løpet av kort tid.

– Alt avhenger imidlertid av hvilke prosjekter vi får jobbe med, sier forskningsleder Agnes Gundersen. Hun leder i dag gruppen på rundt 20 forskere i Ålesund, og legger ikke skjul på at så langt har de aller fleste oppdragene vært utløst i samarbeid med næringsaktører på Sunnmøre.

Verdiskaping

Møreforsking Marin skal bidra med forskning og utviklingsarbeid som øker verdiskapingen i den marine næringen.

– Våre forskere gjennomfører mange ulike prosjekter for fiskeflåte, foredlingsindustri, eksportører, bransjeorganisasjoner og salgslag, forteller Gundersen.

Grip sjansen

Nå håper Gundersen og Fossen at lokale næringer griper sjansen og ber om hjelp til ulike forsknings- eller utviklingsprosjekt.

– Vi har også god erfaring i å finne offentlige midler til prosjektene, så vi vil ha kontakt med alle som kan ha problemer de ønsker å løse innenfor næringen, sier de to.

– Vi jobber tett på næringene. Når noen kommer med problemene, står vi der. Bruk oss, er oppfordringen fra forskerne.

Artikkeltags