Organisasjonen til norske saue- og geitebønder, Norsk Sau og Geit, krever at de resterende 46 jervene blir tatt ut senere.

– Om det ikke blir fullt uttak av jerv vil antall dyr bli katastrofalt høyt og ikke til å leve med. Kvoten på 86 dyr er i tillegg veldig lav, sier styreleder Ove Ommundsen i Norsk Sau og Geit.

Men seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier det ikke er noen automatikk i at resten av dyra blir tatt ut.

– Vi ser på skader, bestandsutvikling og ser på hvor det er gjort fellinger. Så vurderer vi om det er områder der det bør tas ut flere dyr. Det er ikke slik at vi ser på de gjenstående kvotene, sier han til Nationen.

Han peker på at 40 felte dyr er et høyt tall, og at det ikke er felt flere jerv under lisensjakta på i alle fall 15 år. Han åpner imidlertid for jakt i Troms og Finnmark der bare seks av 26 dyr er felt.

Årets lisensakt startet 10. september i fjor, og ble avsluttet 15. februar.

– Men etter ekstraordinære uttak de to siste årene har vi kommet ned på 41 og 40 jerveynglinger, som ikke er veldig langt over målet Stortinget har satt på 39, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå.

Rovviltregion 6 som omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag sto for mer enn halvparten av vinterens jervfellinger. I disse tre fylkene ble det felt totalt 22 dyr.

Seks av dem ble felt i Møre og Romsdal, og fire på Nordmøre. Her kan du lese mer om noen av disse fellingene:

Hanndyr på 17 kilo felt 9. november i Todalen i Surnadal under hjortejakt.

Hanndyr på 13,8 kilo felt 9. januar i Todalen i Surnadal under åtejakt.

Hunndyr på 9,4 kilo felt 13. januar i Grøvudalen i Sunndal under åtejakt.

Hannjerv på 15,5 kilo felt på Oppigardssetra i Sunndal under åtejakt.

På rovviltportalen.no finner du den komplette lista over vinterens jervfellinger.