De to foregående årene har Sunndal kommune deltatt med tilskudd på til sammen 771.500 kroner for å sikre utbygging av bredbånd i nedre Øksendal, Grøa, Ålvundeid, Ålvundfjord, Gjøra, Jordalsgrenda og Fale.

For ni husstander i Fjellgardan, 15 i øvre Øksendal og tre i Nerdalen og Innerdalen, mener administrasjonen i Sunndal kommune det vil koste mer enn det smaker å bygge ut.

– Når en vurderer kostnadene opp mot antall husstander, blir det uforholdsmessig dyrt med en videre utbygging av bredbånd i kretsene, skriver rådmannen i sin vurdering. Saken behandles i dag i Økonomi- og planutvalget.

Ventet lenge

– Vi har sittet lenge og ventet, forteller Lars Nerdal, som ikke legger skjul på at han synes det er for dårlig å bli utelukket fra «det gode selskap». – Både regjering og storting har pratet høyt og mye om bredbånd til alle.

– Først skulle det bli ISDN, men vi var for langt unna sentralen viste det seg. Så skulle bredbånd bli løsningen. Nå har vi ventet på det, men opplever altså at det innstilles på at det ikke skal gis tilskudd.

Tilskuddet rådmannen ikke ønsker skal gis er på 486.000 kroner, over 92 prosent av etableringskostnaden, for de siste 27 husstandene. Kommunen må også regne med en årlig utgift på anslagsvis 25.000 kroner ettersom inntektene fra det nevnte antall husstander ikke vil dekke de årlige driftsutgiftene.

Skulle det bli nei fra politikerne, kan det i verste fall bli lenge før familien Nerdal får bredbånd i hus.

– Bak mål

Det blir i så fall ikke første gang den teknologiske utviklingen går Nerdalen hus forbi.

– Per i dag er det også bare én mobiloperatør som har dekning i området, Netcom, forteller Nerdal. – Likevel kommer det stadig vekk tilbud fra Telenor, både om dette og om bredbånd. – Jeg takker ja stadig vekk...

Alternativet er satellitt, men da snakker man om en helt annen prisklasse.

For familien med barn i skolealder, og en far som gjerne skulle hatt hjemmekontor, betyr mangelen på bredbånd store problemer. Per i dag må de nøye seg med en analog linje, og da Lars Nerdal nylig kjøpte nytt analogt modem kunne ikke ekspeditøren huske sist han hadde solgt et slik.

– Bare det å benytte nettbanken, med all den grafikk som i dag finnes, er en tålmodighetsprøve, medgir Nerdal, som kommer med et siste oppsummerende hjertesukk: – Det er tungvint og helt bak mål.