– Man har ikke råd til SNR, kassa er tom

Til syvende og sist handler sykehussaken om politisk ansvarlighet, påpeker Sp-toppene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen.