Grafen under viser reservene av petroleumsressurer i Norskehavet fram til 2030. Statoil er selskapet med høyest produksjon i området, og det er en graf selskapet er opptatt av. Den tegner et tydelig bilde av at produksjonen vil begynne å falle mot 2020.

Grafen er basert på Oljedirektoratet sine tall.

Les også: Oljedirektoratet maner til mer olje- og gassleting

For å opprettholde dette må selskapet både få mer ut av de ressursene man allerede har oppdaget, samt finne nye felt for å fylle på produksjonen.

Ifølge OD sine ferskeste tall er det drøyt 584 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter igjen i Norskehavet i reserver, en fjerdedel så mye som i Nordsjøen, men dobbelt så mye som i Barentshavet.

OD har også estimert hvor mye ressurser det er igjen i hvert område. OD anslår at det ligger igjen totalt 775 millioner oljeekvivalenter igjen i Norskehavet. Disse ressursene er uoppdagede, og vil kreve mer leting.

Så langt i 2016 har det kun vært to leteoperasjoner i Norskehavet; først Lundins Lorry-prospekt, som viste seg å være tørr, mens Statoil for øyeblikket borer i nærheten av Njord-området.

Kan hente ut mer

Noe annet operatørene også kan gjøre for å fylle på med produksjon er å bygge ut funn eller få mer ut av eksisterende felt. Ifølge OD er det fortsatt 212 millioner oljeekvivalenter som ligger i funn, mens det er 152 millioner oljeekvivalenter i såkalte betingende ressurser i felt.

Det er flere eksempler på akkurat dette. Statoil har gjennom prosjekter som Åsgard havbunnskompresjon og Smørbukk Sør klart å hente ut mer ressurser enn det som før var mulig, ved hjelp av ny teknologi. Statoil er også i ferd med å gjenopplive Trestakk-funnet sitt, som ble gjort på 80-tallet.

Les også: Åpner nye muligheter

Mer i 2017

Statoil og Shell jobber også kontinuerlig med å forlenge levetiden på plattformene sine i Norskehavet.

Selv om det ikke har vært mye leting i 2016, ligger det an til mer aktivitet i 2017. Ifølge Statoils prosjektdirektør, Ove Andre Pettersen, planlegger selskapet fem-seks letebrønner i 2017 i Norskehavet. Det er også fortsatt knyttet spenning til området på Haltenbanken der VNG Norge gjorde sitt Pil og Bue-funn.

Siden starten av oljealderen i Norskehavet er det blitt levert 1,11 milliarder oljeekvivalenter fra området.

Les også: I gang med å bore nord for Njord