Pionerarbeid har passert en barriere: – Vi har fått en flott drive i det

Nordic Halibut har knekt koden og fått et gjennombrudd med kveiteoppdrett.