Bidrar internasjonalt til bedre kreftbehandling: - Jeg er stolt av dette teamet

Det urologiske fagmiljøet i Kristiansund gjør seg bemerket nasjonalt og internasjonalt.