– Det handler om å unngå det store beinbruddet og mye lidelse

Tverrfaglig samarbeid om forebygging av benskjørhet på Kristiansund sykehus.