Bystyret enige om å ta flere omstridte kutt-tiltak ut av Spareprosjektet

Et enstemmig vedtak i bystyret foretar en betydelig reduksjon i omfanget av kuttpakken.