Beskriver risiko for endrede funksjoner i SNR

– Den økonomiske risikoen i SNR-prosjektet er fortsatt høy, og det er en risiko for at prosjektet ikke kan realiseres innenfor rammen uten endring i funksjoner.