Sa opp avtalen med Helse Møre og Romsdal

Gjemnesordfører Knut Sjømæling fikk flertall for sitt alternative forslag da kommunestyret i Gjemnes tirsdag ettermiddag, som første nordmørskommune, fikk forslaget om å si opp avtaler med HMR på bordet.