– Vi føler at demokratiet er blitt svekket

Bygdalag og foreninger i Gjemnes ber nå om et møte med kommunen for å få informasjon om framdrifta for kommuneplanen.