«Når jeg ser hvordan både sykehuset i Molde og Kristiansund i dag strever med å rekruttere i fag etter fag, er jeg blitt overbevist om at et nytt, sammenslått sykehus er helt nødvendig hvis vi skal beholde noe som helst av spesialisthelsetilbudet i fylket nord for Romsdalsfjorden», sier Carina Wollan Myhre, avtroppende assisterende klinikksjef i Helse Møre og Romsdal. Og fortsetter: «Når beskjeden fra statsråden er at dette politiske narrespillet likevel skal fortsette på ubestemt tid, kan jeg ikke annet enn å ta konsekvensen og trekke meg.»

Dette er et kraftig signal til ikke bare helseminister Kjerkol, men i enda større grad til lokalpolitikerne på Nordmøre.

Trygt tilbud

Et trygt fødetilbud for Nordmøre og Romsdal eksisterer også når kun den ene fødeavdelingen er i drift. Slik som eksempelvis sommerstid, da avdelingene vekselvis er stengt. Denne praksisen har vært fulgt i årtier, og blir ikke mindre trygg resten av året, selv om ferdigstillelsen av fellessykehuset på Hjelset nærmer seg. Kanskje man ikke bare bør lytte til de som roper høyest slik som Bunadsgeriljaen, men også høre på hva fagfolk sier: «Kvaliteten i fødselsomsorga trumfar over kort reiseveg» sier Nils-Halvdan Morken til NRK, leder i Norsk gynekologisk forening.

 Ikke av ny dato

Det er nå på sin plass å minne om at et av de viktigste argumentene Orkidé i sin tid fremmet i sitt krav om ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, faktisk var bemannings- og rekrutteringsproblemene ved sykehusene. Disse problemene er så visst ikke av ny dato. Kravet om fellessykehus var unisont fra samtlige kommuner på Nordmøre.

Det er også grunn for å minne om Orkidé sin uttalelse sommeren 2015, etter at Hjelset ble valgt som lokalisering:  «Hensikten med å samle to sykehus til ett, er at fagmiljøet skal bli mer robust og tjene både pasienter og ansatte. ORKidé har i sine høringsuttalelser vist til at det ikke er ønskelig med faste poliklinikker i den byen som ikke får sykehuset. Bakgrunnen for dette, var at en fryktet at SNR ville bli mindre robust, og at en på sikt likevel måtte sentralisere og samle spesialisthelsetjenestene på ett sted. ORKidé står fast ved dette standpunktet. ORKide mener det er uheldig å fragmentere spesialisthelsetjenesten ved en slik deling.»

 Narrespill

Men etter at  bølgen fra alle som ville kaste loss til Trøndelag slo inn på Nordmøre, snudde lokalpolitikerne, og beskrev en helt annen virkelighet overfor velgerne. Sammen med Bunadsgeriljaen har de ført et narrespill som har endt opp på Stortinget med et eget vedtak, som mange mener betyr to fødeavdelinger også for framtiden. Det store spørsmålet blir nå om ordførerne på Nordmøre vil fortsette narrespillet overfor velgerne, eller om de vil erkjenne den virkelighet de tidligere beskrev som medlemmer av Orkidé. Blir møtet med helseministeren en ny teaterforestilling eller en selvransakelse?

Les også

Fortsatt politisk narrespill ga meg ikke noe valg