– Dette er det høyeste antallet vi har hatt siden pandemien startet, melder kriseledelsen i Tingvoll kommune i en pressemelding om situasjonen.

På bakgrunn av rekordtallet innføres det nå gult nivå ved kommunens skoler og barnehager .

På Straumsnes barnehage vil det være redusert åpningstid denne uka pga. karantene og sjukdom blant de ansatte. Åpningstiden er kl. 08:00 - 15:00 hver dag i uke 3.

Kriseledelsen anbefaler at elever i skolene og ansatte i barnehagene og skolene tester seg onsdag kveld. Hurtigtester til dette formålet leveres ut i barnehagene og på skolene til elever og ansatte, opplyser de i pressemeldingen.

Samme regler som før

Kommunen informerer at reglene for helseinstitusjonene vil være som før. Ytterdøren er åpen på dagtid og besøkende bes om å selv registrere seg ved hovedinngangen ved ankomst.

– Vi ber om at besøkende ikke oppholder seg i fellesareal. Ansatte og besøkende skal utføre hånddesinfeksjon ved ankomst, og skal fortsatt ha munnbind når avstand ikke kan overholdes. Vi presiserer igjen at besøkende ikke må komme på besøk ved tegn på sykdom/når de er syke, skriver kommunen i pressemeldingen.

I svømmehallen og kommunale idrettsbygg vil det også være de samme reglene som før:

  • I Tingvollhallen og Nordmørshallen kan enkeltkamper for lagidretter gjennomføres, men turneringer må utsettes. Trening for barn og unge gjennomføres med en anbefalt gruppestørrelse på omtrent 20 personer.
  • For voksne over 20 år er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Dette innebærer at kontaktsport for denne aldersgruppen utgår inntil nasjonale retningslinjer endres.
  • Svømmehallen holder åpent for alle grupper og publikum for maks 20 personer og 1 meters avstand. Det betyr at det for voksne vil bli adgangsbegrensning på 10 personer i hver garderobe, og maksimalt 20 personer samtidig i svømmehallen. Dersom det skulle oppstå sjukdom eller at ansatte må gå i karantene, vil vi måtte stenge svømmehallen. Dette kommer vi i tilfelle tilbake til.

Endring i opplegget

Ved Tingvoll kulturskole vil det derimot bli noen endringer grunnet smittesituasjonen. Undervisningen blir endret fra og med mandag 17. januar:

  • Undervisning i sang, korps og fordypning blir delt opp i små grupper etter kohort.
  • Dans og kunstverksted for blanda grupper tar en pause i uke 3 og 4. Dersom dette endres vil det komme en ny beskjed.
  • Som før: Kunstverksted for voksne og band går som normalt med 2. meters avstand og bruk av munnbind.
  • Individuell undervisning går som normalt innenfor smittevernfaglige råd.

Gratis hurtigtester

Når det gjelder kommunehuset skal alle ansatte som kan gjøre jobben sin fra hjemmekontor, gjøre det. Om ansatte er i tvil om hvordan det skal foregå, bes de ta kontakt med leder for å avtale nærmere. På grunn av hjemmekontor er det få ansatte på kommunehuset. Dersom publikum har behov for å møte ansatte avtales dette per telefon eller e-post.

Hurtigtester kan fremdeles hentes gratis på kommunehuset hverdager i perioden 09:00 – 15:00. Testene er plassert i yttergangen for selvbetjening. Kommunen anbefaler at du bruker munnbind når du henter.