Dette går ikke, hr. Bakke. Denne saken har vært gjennom løgner og hemmelighold, lukkede møter, hemmelige møter, plassering av sykehuset ved et nikk på en flyplass, knaing av styremedlemmer for å få alle inni folden, utskiftinger av styremedlemmer og innbyrdes rokering av stillinger mellom gutte- og jenteklubben grei for å nevne litt av det vi har måttet tåle.

Da du ble ansatt som direktør, en kar som kommer «utenifra», ja sågar fra en privat helseinstirusjon, hadde vi lov å håpe på at denne «kokkelimonken» var brakt til en ende . Nå er det på'n igjen, og den tilliten som du har klart å opparbeide i prosessen, klarer du å rive ned ved å starte med lukkede møter og saksgang unntatt offentligheten. Tror ikke engang du aner hva denne framferden fører til når det gjelder uro og mistillit. Har det ikke vært uro før så blir, det i hvert fall nå. Ikke noe kan unnskylde mer unntak fra offentligheten i denne saken, her må alle få følge prosessen åpent og ærlig. Nå må det være slutt. Min skuffelse over deg Hr. Bakke er dypfølt og ekte, trodde ikke at du ville svikte så til de grader og gi deg inn på en vei som har vært prøvd og feilet så mange ganger i denne saken.

Så til styremedlemmene og styreleder: Det er lov å være realistisk og innse at nå er det på tide å stoppe denne galskapen. Vi er slitne og det tærer på for både ansatte og befolkningen. Vi trenger sykehus med akutt og føde i hver by. Ikke noen framtid for hverken Romsdal eller Nordmøre å bli tilbudt et sykehus som ikke har det tilbudet vi trenger (med og uten pandemier) eller senger og hender nok til den befolkningen det er ment å dekke. Er det ikke penger så er det ikke penger, skjønner ikke uttalelsene fra dere og direktøren at dette prosjektet skal gjennomføres, koste hva det koste vil, uansett om det blir for lite eller at det ikke finnes midler til å drive det når det en gang står ferdig. Dette strider imot all fornuft , tror ikke noen av dere hadde tedd dere på denne måten hvis det gjaldt egen bedrift og egne midler. Dere sitter og bestemmer over liv og død, behandling av syke mennesker og trygt føde- og helsetilbud for neste generasjon og generasjoner som kommer. Tenk på det, dere, litt av et ansvar. Håper fornuften seirer .

Ha en riktig god jul!