Det er Moavegen 21 på Skei i Surnadal det er snakk om, når politikerne i hovedutvalget enda en gang skal ta stilling til et forslag om bygging av leilighetsbygg med 12 boenheter over to etasjer samt parkeringskjeller på tomta der det i dag står en snart falleferdig enebolig.

Hovedutvalget har ved to anledning avvist planene, men flertallet i kommunestyret sa i fjor høst likevel ja til oppstart av planarbeidet.

Administrasjonen med saksbehandler Håvard Stensønes har hele tiden vært positiv til planene fra eierne Setra Surnadal, som ønsker å utvikle tomta med leiligheter.

Harde flater og lite grønt

I vurderingen av saken påpeker Stensønes at bygget kan framstå massivt, og med harde flater og lite grønt ut mot Moavegen. Det oppfordres derfor om at dette tas tak i det videre planarbeidet.

Det vises blant annet til en veileder om fortetting av Skei. Veilederen sier at Moavegen sammen med Miljøgata på Skei er de to aksene som anbefales fortettet.

Tilrådningen er derfor at forslag til reguleringsplan for Moavegen 21 legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Politikerne behandler saken mandag.