Gå til sidens hovedinnhold

Ny rapport slakter regnestykke Møreaksen vs. Romsdalsaksen

Kalkylene presentert for Stortinget virker helt urealistiske, mener Horgen Consulting.

Selskapet er hyret inn av Romsdalsaksen AS. for å se nærmere på Statens vegvesens (SVV) omstridte tilleggsrapport knyttet til Møreaksen sammenliknet med Romsdalsaksen. Daglig leder Jan Erik Horgen, tidligere partner i Holte Consulting, har erfaring med kvalitetssikring av flere store samferdselsprosjekter på oppdrag fra Staten. Han er spesielt ikke nådig med SVV-utredningen av kostnadene med Tautra-tunnelen og brua over Julsundet.

Les også

Ny vegvesen-utredning anbefaler fortsatt Møreaksen

Les også

Romsdalsaksen: – Ønsker ikke å bli bidragsyter til en så useriøs «utredning»

Horgen er kritisk til nye kalkyler, angivelig kvalitetssikret av Vegdirektoratet, som skal ha brakt kostnadene ned fra 16,4 til 14,5 milliarder 2018-kroner.

– Helt urealistisk

– I februar 2019 presenterte SVV Midt enda lavere tall for Stortinget sin transportkomité. Ca. 13 mrd. kroner, og med antydning om enda lavere kostnader. Det virker helt urealistisk, heter det i analysen.

Horgen Consulting mener 17,2 milliarder kroner er et mer realistisk estimat.

– Etter det vi kan se har SVV gjennomgående optimistiske vurderinger rundt Møreaksen. Det er kanskje ikke så unaturlig med tanke på at det er alternativet de ønsker seg, skriver Horgen.

Han er ikke mindre kritisk til beregningene gjort for den konkurrerende Romsdalsaksen.

– Når det gjelder Romsdalsaksen virker alle beregningsforutsetninger (f.eks. bredder, lengder og seilingshøyder) å være satt til «worst case» i stedet for sannsynlig, heter det i analysen,

– I praksis gir SVV sitt anslag løpemeterpriser på over 2,2 millioner kroner for flytebruene i Romsdalsaksen. Dette virker svært usannsynlig når vi vet at de flytebruene som har vært bygd kostet omtrent halvparten omregnet til 2018-kroner, minner Horgen om.

Sammenlikning

Han konkluderer med å trekke denne sammenlikningen mellom de to prosjektene:

** 5,5 km med flytebru er sannsynligvis 3 milliarder rimeligere enn 16 km dobbeltløpet undersjøisk tunnel

** 500 meter lang «normalbru» over Sekkensundet er sannsynligvis minst 4 milliarder rimeligere enn 2 km lang «ekstrembru» over Julsundet

** 12 km ny veitrase i Romsdalsaksen er rimeligere enn 15 km nye enkeltløpede tunneler i Møreaksen

** Vedlikeholdskostnader for 20 km felles E136/E39 er rimeligere enn hver for seg

** Vedlikeholdskostnader for flytebruer i Romsdalsaksen er langt lavere enn for undersjøiske (og oversjøiske) tunneler i Møreaksen.

** Romsdalsaksen har ikke mange milliarder i følgekostnader.

Kommentarer til denne saken