Ny ordning skal bidra til at færre barn og unge faller utenfor

Dårlig råd skal ikke være til hinder for dem som ønsker å være med på fritidsaktiviteter i Kristiansund.