Romerikes Blad: Den nye varianten som svenske helsemyndigheter bekymrer seg for har fått navnet BQ. 1,

– Det man vet er at den har visse mutasjoner som gir den en mulighet til å ta seg forbi immunforsvaret, også hos dem med tidligere infeksjon eller som er vaksinert. Dette kan varianten gjøre på en effektiv måte, sier Sara Byfors, avdelingssjef i Folkhälsomyndigheten, til Sveriges Radio Ekot.

Hun understreker imidlertid at det ikke finnes noen indikasjoner på at den nye varianten vil gi mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter.

– Usikre faktorer

Folkhälsomyndigheten beskriver at man jobber ut fra tre scenarioer: Ett der smittespredningen avtar, et annet der den øker, et tredje der den nye varianten overtar spredningen.

– Ettersom det er så mange usikre faktorer rundt utviklingen er det vanskelig å beregne scenarioene. Det gjelder spesielt egenskapene til nye virusvarianter, hvordan de påvirker og hvor raskt de tar over, sier enhetssjef Lisa Brouwers i ei pressemelding.

Også i Sverige er folk anbefalt å ta den fjerde vaksinen – som gir eldre viktig beskyttelse mot sykdom og død.

– Studien viser at vaksinering minimerer risikoen for alvorlig sykdom og død. Derfor anbefaler Folkhälsomyndigheten at alle over 65 år og personer over 18 som tilhører risikogruppe og få ny påfyll av vaksine, sier utreder Jerker Jonsson i ei pressemelding.

FHI: Koronasmitten øker svakt

Folkehelseinstituttet regner det for sannsynlig at koronapandemien vil vokse utover senhøsten og vinteren, men foreløpig er det kun registrert en svak økning.

Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 103 nye pasienter i uke 42 og 116 i uke 41, etter 100 i uke 40, viser tallene fra FHI.

Antall intensivinnleggelser er også på et lavt og stabilt nivå, mens antall dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 17 og 36 siden uke 34. Det er foreløpig registrert 17 covid-19-relaterte dødsfall i uke 42 og 28 i uke 41.

Totalt betyr det at dert i Norge er registrert 21 nye smittetilfeller og 1 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I flere europeiske land har økningen i smittespredning og sykehusinnleggelser med covid-19 avtatt eller passert toppen på et lavere nivå enn i sommer.

Til tross for at det er influensavirus i omløp, så er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt, viser tallene fra FHI.