Promenadestien starter ved Surnadal Camping Brekkøya, og går så under Øye bru, og videre langs ved elva via Sandøra og Bergheimshølen, og så er det mulig å fortsette bort fra elva og så ta en runde rundt, og så gå om Leitet eller Røssmovegen på tur tilbake.

Over flere år har grunneierne tilknyttet elva ved Røssmoen arbeidet sammen for å øke tilgjengeligheten og mulighetene, for at flere kan benytte seg av området, til både fiske og tur. Ved å rydde kratt og skog, lage fremkommelig sti, og flere benker og gapahuker.

En ny gapahuk har i den siste tiden blitt arbeidet med. Den ble laget ved Ranessaga, hos Ola Ranes, og det meste av materialer er også hentet ned fra Ranesskogen og tilvirket på gårdssaga. Gapahuken ble bygd med god dugnadsånd i samarbeid mellom flere grunneiere ved elvestrekninga ved Røssmoen.

Denne helga ble den nye gapahuken ferdigstilt, og søndag ble denne plassert ut på området som heter Bergheimshølen (se kart). Etter grunnarbeid, sandfylling og planering, med traktorer og håndmakt, kunne gapahuken plasseres ut, og den står nå klar til bruk.

Dugnadsgjengen denne helga, som alle har tilknytning til Skei fiskesone, besto av Per Hyldbakk, Even Hyldbakk, Ola Ranes, Eivind Stadheim, Ole Ingar Strand og Arne Bergheim. Grunneierne ønsker velkommen til bruk av gapahukene og rasteplassene langs med elvepromenaden, og håper at både fiskere og turgåere vil ha glede av tiltakene de har gjort.