Ny biskop får gave fra Smøla

Anne Lise Ådnøy (fra venstre), preses Helga Haugland Byfuglien, biskop Ingeborg Midttømme og grunneier Tore Kuløy samlet ved Kulisteinen i fjor sommer.

Anne Lise Ådnøy (fra venstre), preses Helga Haugland Byfuglien, biskop Ingeborg Midttømme og grunneier Tore Kuløy samlet ved Kulisteinen i fjor sommer.

Artikkelen er over 1 år gammel

Anne Lise Ådnøy var prest på Smøla i åtte år. Blant gavene hun får når hun søndag innsettes som biskop i Stavanger, er en kopi av Norges dåpsattest: Kulisteinen på Smøla.

DEL

Smølaprest Gunn Fagerlie Johannessen og kulturformidler Peggy Kristine Kruse (opphavskvinnen til «Fru Guri av Edøy») vil representere Smøla denne dagen i Stavanger. Med seg i bagasjen har de en litt spesiell gave til den nye biskopen.

Kulisteinen er Norges dåpsattest og det eldste skriftlige dokumentet der navnet Norge nevnes. Den er innlemmet i den norske delen av Unescos dokumentarliste. Originalen befinner seg på NTNU Vitenskapsmuseets lokaler i Trondheim, men en god kopi står plassert på Kuli på Smøla.

Runene på steinen har følgende budskap:

«Hallvard og Tore reiste stein etter Ulv.

I tolv vintrar har kristendommen vore i Noreg».

Utviklet kirken

«Verden går inn i en ny tid, og på Smøla vil vi formidle historien om Kulisteinen på en ny måte. Steinen fortjener en større plass i vår nasjons historie.  Smøla har sammen med NTNU Vitenskapsmuseet, fått utarbeidet 3D-modeller av den originale Kulisteinen. En av dem er en gave til den nye biskopen fra folket på Smøla.» skriver kulturrådgiver Laila SKaret i en pressemelding.

Anne Lise Ådnøy ble ordinert i Kirkelandet kirke i Kristiansund 30.august 1984. Året etter kom hun til Edøy prestegjeld som sokneprest på Smøla. Hun ble møtt med store forventninger, men også skepsis, siden hun var første kvinne i prestetjeneste i Smøla kommune.

- Familien Ådnøy ble boende på Smøla i åtte år og Anne Lise sørget for å  utvikle kirken og å ta vare på folket. Det huskes hun for, skriver Laila Skaret.

Den dagen hun ordineres til biskop vil gaven fra Smøla være en takk til henne og en lykkeønskning på veien videre. Med Norges dåpsattest stående på arbeidspulten håper Smøla at hun vil minnes sin første prestegjerning og ta symbolet og kulturminnet med inn i sitt nye virke.

En større sammenheng

At Smøla har printet Kulisteinen i 3D, settes i en større sammenheng.

«Kystpilegrimsleia har lenge vært et satsningsområde for formidling av kulturarv i Norge. Møre og Romsdal fylkeskommune har deltatt aktivt i dette arbeidet helt siden starten i 2013. Smøla vært en ekstra pådriver og hadde bl.a. den nasjonale åpningen av Kystpilegrimsleia sommeren 2018. Anne Lise Ådnøy var med på denne åpningen. Kommunen har også hatt særlig fokus på formidling av kulturminner og historie ved å bruke ny teknologi.

I arbeidet med Kystpilegrimsleia er det viktig å få fram den gode historien om nasjonen Norge. Et spesielt fokus i den sammenhengen er å se fram mot tusenårsjubileet i 2030 og at en tydelig historie bæres gjennom hele reisen langs kysten. Kulisteinen er et særegent kulturminne med en stor symbolverdi for hele nasjonen og vil være et viktig element i denne fortellingen.», heter det i pressemeldingen. 

Konferanse

28. mars arrangerer Smøla i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet, M&R Fylkeskommune og Nordmøre museum en egen konferanse om Kulisteinen. Dette er et ledd i å få fram den gode fortellingen langs kystreisen. 

Kulisteinkonferansen har en lukket og faglig sekvens, «grubleseminar», torsdag 28. og fredag 29. mars.  Av deltakerne her kan vi nevne leder for den norske komiteen for verdens dokumentarv, Øyvind Ødegård, førsteamanuensis Terje Thun, professor Ragnar Hagland og historiker Mona Renate Ringveij. Sammen med 10 andre fagfolk vil de bruke dagene på analyse og spørsmålsstilling om Kulisteinen.

28. mars mottas inviterte gjester til et program med både faglig og kulturelt innhold.

Om ettermiddagen er det et åpent arrangement der gjester og øvrig publikum får overvære foredrag og framvisning fra fagseminaret. Her fremføres også kultur knyttet til Kulisteinen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken