I et brev som blant andre kommunene på Nordmøre har fått, skriver Helsedirektoratet at de nå gjør endringer i sin anbefaling om hvor mange selvtester kommunene trenger å ha på lager.

Nå kuttes anbefalingen fra 2 til 0,5 selvtester per innbygger. Det betyr at en kommune som Kristiansund kan gå fra å ha 48.000 selvtester til å ha 12.000 tester på lager.

Selvtestene brukes til påvisning av covid-19 og det var utstrakt bruk av disse vinteren i fjor, da det meste av ansvaret for testing ble lagt på innbyggerne selv i stedet for kommunale testsentre.

– Beredskapsvolumet ble vurdert ut fra gjeldende strategi om å teste for diagnostikk ved symptomer, for testing av elever i skolepliktig alder samt for å teste nærkontakter «ut av karantene.» Sistnevnte gruppe måtte tidligere gå i karantene etter kontakt med en smittet person. Nå, ett år senere, ser vi at pandemien utgjør en mindre trussel mot enkeltpersoner, samfunn og helsetjenesten, skriver avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet i brevet som kommunene fikk mandag denne uken.

Den nye anbefalingen om 0,5 tester per innbygger gjelder fram til utgangen av 2023.

– Det er fremdeles aktuelt å tilby tidlig testing med antigen hurtigtest av personer med sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp ved covid, skriver Haug.

Det anbefales videre at kommuner som trenger etterfylling av tester, først kontakter nabokommuner som fremdeles kan ha et overskudd av tester.

Utover året vil også holdbarhetsdato bli en aktuell problemstilling.

– Helsedirektoratet er kjent med at kommunene har tester på lager som vil passere holdbarhetsdatoen i løpet av det kommende året. Holdbarhetsdatoen er stemplet på pakkene og de fleste testene har holdbarhet til 4. kvartal i 2023 eller i 1. kvartal 2024. Miljødirektoratet har bekreftet at testene som har passert holdbarhetsdatoen kan kasseres som vanlig restavfall, skriver Haug.