Leser i Tidens Krav i dag der NTB prøver å gjøre et nummer ut av at kraftutvekslingen i 2021 (17,6 TWh) var mindre enn i 2020 (20,5 TWH).

Kraftutvekslingen er summen av importert kraft og eksportert kraft.

Høyres Nikolai Astrup hevder at årsaken til de høye strømprisene ikke kommer av eksportert kraft, selv om det er flere som bidrar til det inntrykket.

Hvorfor bare summen av både importert og eksportert?

Hvorfor ikke vise at eksportert kraft er mye høyere enn importer kraft?

NTB skriver at strømprisen har vært rekordhøye den siste tiden og mange har tilskrevet dette utenlandskablene, mens andre har ment at det skyldes kombinasjonen av lav magasinfylling, høy gasspris og den øvrige akutte situasjonen i Europa.

Men hva skyldes denne øvrige akutte situasjonen i Europa, som har så stor innvirkning på strømprisene her i Norge?

Jo, det kalles Det Grønne Skiftet, der Tyskland har gått foran og i klimahysteriets navn rasert sin egen krafttilgang – noe de fortsetter med, ved å stenge ned de tre siste atomkraftverkene sine.

I omtrent alle mulige saker som politikere snakker om, sniker klima og det grønne skiftet seg inn.

Men kan det påføre skade på prosjektet det grønne skifte, så blir ikke dette nevnt, slik vi nå kan lese dette fra NTB.

Et politisk korrekt stykke fra NTB, der det forsøkes å frikjenne utenlandskablene for skyld i de høye strømprisene, med støtte fra Nikolai Astrup (H).

Og ikke minst, omskrive skadene ved det grønne skiftet med setningen, den øvrige akutte situasjonen i Europa.