– Rollen som Klara innebærer ikke bare dans og koreografi, men også innlevelse og formidlingsevne, det gjør den spesiell

Andrine Tveiten Ven var en av to som delte på rollen som Klara i 2015.