Har danset Klara to ganger

Ida S. Bae var Klara i 2008 og i 2013.