Styret legger torsdag fram en oppdatert plan. Norwegian dropper langdistansenettet, og satser i stedet på innenriksreiser i Norge, reiser i Norden, mellom Norden og viktige destinasjoner i Europa.

Planen er å ha rundt 50 fly i drift i disse markedene i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022.

– Innenriksreiser i Norge og flygninger mellom vårt nordiske hjemmemarked og resten av Europa har alltid vært selve ryggraden i Norwegians rutenett, og det er dette som også danner grunnlaget for hvordan Norwegian skal se ut fremover, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Henter frisk kapital

Gjelden skal reduseres til 20 milliarder kroner. Selskapet vil hente inn mellom 4 og 5 milliarder kroner i frisk kapital gjennom kombinasjoner av emisjoner og andre former for egenkapital.

Den nye planen innebærer at Norwegian også skal kvitte seg med de 35 gjenværende langdistanseflyene Boeing 787 Dreamliner. Hele flåten har stått parkert siden mars i fjor.

Selskapet påpeker at pandemien har hatt store konsekvenser for hele luftfarten, spesielt langdistansereiser.

– Det vil ta lang tid før etterspørselen etter langdistansereiser er tilbake, og derfor har vi valgt å konsentrere oss om et sterkt europeisk nettverk når vi kommer ut av reorganiseringsprosessen. Denne beslutningen vil dessverre påvirke mange av våre medarbeidere, og på den måten er dette en tung beslutning å ta, sier Schram.

Søker om statlig hjelp

Norwegian håper den oppdaterte planen vil bidra til statlig hjelp. Selskapet har sendt en ny henvendelse til regjeringen. Schram mener vektlegging av kortdistansenett vil kunne trekke investorer og sikre et godt tilbud til både kunder og sikre arbeidsplasser.

Restruktureringen blir møtt med positive signaler fra regjeringshold.

– Det Norwegian nå skisserer er noe annet enn den forespørselen vi vurderte i november i fjor. Vi er nå i gang med en grundig vurdering av denne nye henvendelsen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Søknaden er til vurdering. Nybø sier regjeringen vil behandle den så raskt som mulig

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener omleggingen er godt nytt.

– Dersom Norwegian gjennom dette kan komme ut som et finansielt styrket og sunt drevet selskap, vil det være positivt for norsk luftfart, for de ansatte og for passasjerene, sier han.

Irsk prosess fortsetter

Kunder med flyreiser som berøres av endringene, vil bli kontaktet direkte, og fremtidige reiser som kanselleres vil bli refundert.

Den irske reorganiseringsprosessen og den norske rekonstruksjonen fortsetter som planlagt. Den nye planen må godkjennes i begge disse prosessene, sikre støtte fra kreditorer og deretter få rettslig godkjennelse.