Riksvegnettet må utbygges til felles standard. Storbyene er ikke de som skal ha bedre vei fordi de har større innflytelse innen forvaltning, men ut fra behov.

Kyststamveien er langt mer viktig enn Østlandets veinett. Brutto nasjonalprodukt er det som hovedsakelig skapes her i vest. Kontorbyggene østpå blir historiske med årene da vi ikke lengre trenger administrasjon i Oslo.

Kristiansund er dessverre ikke kystbyen som tildeles for stor oppmerksomhet. Byen må nå ha to nye innfartsveier. Gjerne også ny bro mellom Innlandet og Nordlandet.

Staten bør også overstyre våre debatter om ny vei mellom den kjente Atlanterhavstunellen og ny bro over Halsafjorden. Utgift til dette prosjekt må bekostes ut fra samferdselsmidlene.

Å ha god infrastruktur er viktig. Landet må moderniseres ved god fremkommelighet. Måtte hele landets veibehov dekkes. Utkantene ber aldri om enorme veier, men dekning av veibehov.

For øvrig så ser jeg frem til en forlengelse av tognettet mellom Bodø og Tromsø eller aller helst frem til Kirkenes.