Det var en rørende dag da løftet om å rettighetsfeste ettervern for unge opp til fylte 25 år ble overbrakt i desember. Det kan jeg skrive under på. Regjeringen overbrakte løftet formelt til Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), som har kjempet for å heve aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år helt siden organisasjonen ble stiftet i 1997.

Jeg har hatt tett dialog med Landsforeningen for barnevernsbarn gjennom flere møter. Heving av aldersgrensen for ettervern er en svært viktig sak for deres medlemmer. Overgangen til voksenlivet kan være vanskelig for alle. For dem som har vært under barnevernets omsorg kan overgangen til voksenlivet være enda vanskeligere. For mange unge i barnevernet vil det derfor bety mye at barnevernet hjelper dem også i overgangen til voksenlivet.

En endring er i emning i norsk barnevern. Selv om mye er bra i norsk barnevern, må vi ta inn over oss at mye har feilet. Særlig skremmende er de store kvalitetsforskjellene det er mellom de ulike barnevernsinstitusjonene rundt om i landet. Vi er nødt til å heve de institusjonene som gjør det dårligst opp til nivået til de som gjør det best, ved blant annet å rettighetsfeste gode tiltak som i dag er valgfrie. Rettighetsfestingen av ettervern er ett steg på denne vei i riktig retning.

Fremskrittspartiet vil styrke barns rettigheter, og innser at det er et sterkt behov for revidering av barnevernsloven. Dette behovet følger vi opp. Ny barnevernslov skal endelig utarbeides. Som barnas stortingsrepresentant for FrP ser jeg ordentlig fram til å ta fatt på et viktig arbeid.

Men norske kommuner kan ikke stå stille og vente mens den nye barnevernloven utarbeides. Derfor har vi innført et trafikklyssystem som kartlegger de urovekkende kvalitetsforskjellene mellom barnevernsinstitusjonene. Det bør ringe en varsellampe for de kommunene som får noe annet enn grønt lys, særlig de som får rødt lys. Enkelte kommunestyrer synes å ikke gi særlig oppmerksomhet til barnevernet i kommunen. Dette er svært alvorlig – spesielt i de kommunene der barnevernet får gult eller rødt lys.

Hvis dette gjelder din kommune, oppfordrer jeg til å ta tak i lokalpolitikerne og kreve at de følger opp. 2019 er lokalvalgsår, så politikere bør være ekstra lydhøre hvis de vil fortjene din stemme. Det er på høy tid at de lokale folkevalgte blir seg sitt ansvar bevisst for de barna som trenger det aller mest.