Gå til sidens hovedinnhold

Norodd og Braatt er best på idrett. Ikke eiendomsutvikling

Et salg av Norodd/ Braatt-bygget vil gi klubbene store muligheter. Nostalgi kan være vel og bra det, men ikke bestandig…

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en vanskelig sak. Det vil naturligvis være følelser inn i bildet ettersom denne gården har vært i klubbenes eie i så mange år. Så jeg har forståelse for at noen ønsker å beholde bygget i klubbenes eie.

Men samtidig må man innse at det å holde en slik stor gård i en god standard er kostnadskrevende. Det er 14 leiligheter i gården som gir klubbene en årlig overskudd på et sted mellom kr 100 000 - 300 000. Dette er en lav sum. Jeg har ingen kunnskap om dette skyldes at husleien er satt for lav, eller om størstedelen av leieinntektene går til drift - og vedlikehold av eiendommen.

Det finnes ulike alternativ som bør vurderes. Kanskje de kan være like gode og formålstjenlig for klubbene. Det er ikke sikkert at det er så fornuftig at to idrettslag skal drive med eiendomsutvikling. Dette krever både tid, krefter og kapital. Personlig mener jeg et salg av bygget vil være smart:

1) Lagene kan ta opp et lån for å rehabilitere, og dermed kunne øke leieinntektene, men da vil de fremdeles sitte igjen som eiendomsbesitter. Tror ikke dette er noen god løsning.

2) Man kan øke husleien slik at de får inn litt mer penger for å rehabilitere (mindre kosmetiske endringer), men det er lite sannsynlig at lagene vil sitte igjen med mer penger av den grunn. Dette er heller ingen god løsning

3) De kan selge gården, og dermed få frigitt en betydelig kapital som de kan reinvestere i annen eiendom. Braatt kan bruke sin del av den frigjorte kapitalen til å kjøpe seg et hus/ lokale et annet sted i byen. Et slikt lokale kan de også leie ut til arrangementer som konfirmasjon, utleie av møterom, bursdager etc. Gjør man dette på en smart og god måte, tror jeg inntektene for utleie vil overstige den summen de i dag mottar. Dette tror jeg vil være en løsning begge klubbene vil være tjent med.

Hvilke behov?

Hvilke behov er det klubbene skal dekke for sine medlemmer?

Dette punktet er vesentlig, og bør vektes høyt når et salg vurderes. De har i dag et mindre klubblokale med tilhørende lite kjøkken, de har et møterom og de har et arkiv i kjelleren. Jeg kjenner ikke til det eksakte antall kvadratmeter dette utgjør av hele bygget, men la oss si at det er på 10%. eller litt mer. Med min kunnskap om bygget, disponerer klubben et sted mellom 150 – 200 m2. Jeg tar et forbehold om dette, men om tallet er mindre eller større, er ikke avgjørende for saken, men er mer ment for å illustrere sånn ca hva behovet er. Det er dette medlemmene er opptatt av, og i mindre grad av at lagene eier sitt eget bygg hvor det står «Norodd/Braatt» på utsiden av bygget.

Les også

Sterkt imot at arvesølvet selges: – Forstår ikke hvorfor Tidens Krav ringer om dette ...

Medlemmene vil ha sitt eget klubblokale, men om dette lokalet skal være i nåværende bygning eller om dette lokalet er et annet sted, tror jeg er av mindre betydning.

Salg av gården

I artikkelen i Tidens Krav er det antydet at et salg vi innbringe klubbene ca 14 millioner kroner etter at gjelden er fratrukket. Gården inneholder 12 leiligheter og 2 seksjoner på gateplan som er utleid. 12 leiligheter med antatt salgsverdi på ca 1 millioner pr stk er kr 12 millioner. I tillegg kommer salget av de 2 næringsseksjonene på gateplan. Kanskje de er verd kr 2 millioner pr seksjon. Altså kr 16 millioner. Jeg kjenner markedet i Kristiansund for dårlig så det er basert på noe synsing.

Dette er en betydelig sum som lagene kan reinvestere og kapitalisere i mer fornuftige prosjekter. Samtidig får de kvittet seg med et «problem» som alltid vil gi et visst hodebry for de som skal administrere gården. Visse år er det behov for større vedlikeholdskostnader, som igjen fører til at overskuddet til blir mindre og noen ganger ingenting i utbytte.

Nye, moderne og tidsriktige lokaler

Ved et salg vil begge klubbene få muligheten til å skaffe seg både et større, flottere og mer moderne klubblokaler enn det de har i dag.

Norodd: De ønsker å selge for å frigjøre kapital til et nytt klubbhus hvor deres hovedaktivitet er Atlanten friidrettsstadion. Dette mener jeg er et riktig og godt valg. Det vil være praktisk og det vil være bra for medlemmene å ha et nytt og moderne klubbhus hvor det er planlagt trimrom, garderober, arkiv og møtelokale.

Braatt: De har også et klubblokale i Braatthallen som de benytter. Så strengt tatt trenger de vel ikke å ha 2 klubblokaler. Kanskje de også kan bygge seg et klubblokale i nærheten av kunstisbanen (forutsatt at det er ledig areal til dette). De kan også investere penger i et nytt klubblokale/ utleieobjekt andre steder i byen dersom de har behov for dette.

Nostalgi

Det ligger selvsagt mye nostalgi i et slikt lokale/bygg. Spesielt for de som i en mannsalder har vært knyttet til dette bygget/ lokalet. Det skal man ikke undervurdere, men av og til må man legge nostalgien til sides og tenke på hva som er best for fremtiden -og fremtiden til medlemmene som skal bruke lokalet.

Så kjære Noroddere og Braattere: Et salg av denne eiendommen tror jeg vil gi dere begge en gylden mulighet til å utvikle klubbene videre. Dere begge kan skaffe dere et tidsriktig og moderne klubblokale til egen bruk og til utleie, eller andre langsiktige prosjekter. (Det er lite smart å bruke pengene på drift av klubben)

Det er et klubblokale som er lagenes primære behov, ikke å drive et eget eiendomsselskap. Det er andre bedre til.

Moderne klubber

Se for dere den dagen at deres medlemmer kan gå inn døren i eget lyst, funksjonelt og topp moderne klubblokale - gjerne med egen logo på utsiden av bygget. Jeg tror de alle vil føle en stolthet. De nye medlemmene vil også tenke at de er kommet til en moderne klubb som evner å tenke nytt.

En bedrifts lokaler gjenspeiler ofte hvordan en bedrift ser på seg selv på. Det ligger mye psykologi i dette. Holder man til i gamle og nedslitte lokaler, er sannsynligheten stor for at bedriften ikke vil vokse seg stor og komme noe videre. Man sender ut noen signaler som oppfattes som mindre bra for de som sitter på utsiden og observerer.

Dette kan man også overføre til idrettsklubber. Når man i årevis sitter i gamle mørke og nedslitte lokaler blir man preget av dette.

Jeg tror et salg av dette vil være en gavepakke for begge klubbene. De vil få tilført mye penger som de kan kapitalisere på andre prosjekter. Begge klubbene får nå muligheter til å videreutvikle seg ytterligere.

Norodd og Braatt er best på å drive med idrett. Ikke eiendomsutvikling. Derfor støtter jeg planen som foreligger med salg av gården.

Lykke til!

Kommentarer til denne saken