Norodd med gratistilbud: – Bli med og mosjoner!

Norodd starter opp med gratis lavterskeltilbud for mosjonister i Folkeparken.