To partier på motsatte banehalvdeler, ideologisk og politisk, kan ofte møtes på enkeltsaker. I helsepolitikken, eldreomsorgen og i saker som bomring og veiprising har vi delt synspunkter med Frp selv om skillet har gått på konkurranseutsetting og privatisering.

Nylig hadde NRK en oversikt over partienes tanker om å møte utfordringene med variable, ofte rabiate, strømpriser som rammer fattig og rik uten hensyn til betalingsevne. Alle unntatt Frp hadde vage og til dels uforpliktende svada. Adresseavisen hadde en god artikkel av Tomas Kohte-Næss om ulike muligheter for å overleve strømpriskaoset i landet. Han påpeker at overskuddet tross alt går til velferdsdrift i kommunene. Å sette høye strømpriser opp mot velferd er kynisk da det er de økonomisk vanskeligstilte som rammes hardest av prisøkningen. Vi tar avstand fra at flere partier, som SV og Rødt, godtar selv dramatisk høye strømpriser som inntektskilde for stat og kommune. Kast heller et blikk på de gigantiske forsvarsbudsjettene. Kommunistene i Midt-Norge støtter fullt opp Frps politikk om strømprisene. Det som Ketil Solvik-Olsen tar til orde for kunne vært tatt ut av Norges Kommunistiske Partis program. Han vil:

Fjerne hele elavgiften og MVA. på strømforbruk.

Øke bostøtten i perioder med høy strømpris slik som vi opplever nå.

Innføre elavgift på strøm som eksporteres ut av landet. Dette vil redusere eksporten, øke krafttilbudet i Norge og redusere strømprisen. Inntektene skal gå tilbake til husholdningene i form av lavere strømpris.

Avbyråkratisere og forenkle strømmarkedet slik at det blir lettere for strømkunder å orientere seg i markedet.

Norsk kraft bør komme industrien og husholdningene våre til gode, og bør ikke brukes som en del av klimapolitikken til andre land. I tillegg er vi motstandere av å kaste bort store deler av kraftoverskuddet vårt på å elektrifisere norske oljeplattformer. Derfor vil Frp gjøre følgende for å sikre lav strømpris på sikt:

Gjennomføre en storsatsing på norske vannkraftverk for å øke vår fornybare kraftproduksjon. Frp vil endre skattesystemet og gjennomgå vernede vassdrag med et klart og tydelig mål om økt produksjon av vannkraft til gode for norske strømkunder. Øke eksporten av gass. Si nei til nye utenlandskabler som presser opp norske kraftpriser. Ikke sløse vekk dyrebar strøm på å elektrifisere sokkelen, slik blant annet Ap, Sp og SV vil.

Les også

Avgiftskutt vil hjelpe mot høye strømregninger

Les også

Straumprisen – ei utfordring for regjeringa