Koronakrisen, det kraftige fallet i oljeprisen, børskrakket og den generelle ustabiliteten i finansmarkedene har rammet norske kroner svært hardt.

Siden årsskiftet har krona svekket seg nærmere 30 prosent mot amerikanske dollar. Bare i løpet av en halvtime natt til torsdag falt den norske valutaen over 50 øre både mot både dollar og euro.

– De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og endringene i kronekursen har vært historisk store, fastslår Norges Bank i en pressemelding torsdag formiddag.

Her står det at sentralbanken nå vurderer om den skal gripe inn i markedet og kjøpe norske kroner.

Ikke overrasket

Slike støttekjøp kunne potensielt ha bidratt til å løfte kronekursen igjen. Det ville vært historisk, siden Norges Bank aldri tidligere har grepet inn på denne måten siden Norge gikk over til flytende valutakurs i 2001.

Selv ikke under finanskrisen i 2008 gikk sentralbanken så langt som å støttekjøpe norske kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Førsteamanuensis Geir Høidal Bjønnes ved BI er likevel ikke overrasket over at Norges Bank sier de vurderer dette grepet. Han tror uttalelsen i seg selv kan bidra til å dempe svingningene i valutakursen.

– Uttalelsen kan skape litt mer forutsigbarhet, sier Bjønnes til NTB.

Samtidig tror han ikke det er gitt at støttekjøp nødvendigvis blir gjennomført.

– Jeg ville sett det litt an hvis jeg var dem, sier Bjønnes, som blant annet har forsket på valutamarkedet.

– Kan falle videre

BI-forskeren peker på at lav valutakurs har noen fordeler i den svært spesielle økonomiske situasjonen vi er inne i. Varene til norske eksportører kan bli mer attraktive når kronekursen svekker seg i forhold til andre valutaer.

Samtidig kan Norges Bank bli nødt til å følge opp det sentralbanken har varslet hvis kronekursen fortsetter å falle kraftig.

– Det må du gjøre for å beholde og skape troverdighet, sier Bjønnes.

Sjefstrateg Nils Kristian Knutsen i Handelsbanken Capital Markets tror kronekursen kan synke videre hvis børsene og oljeprisen fortsetter å stupe.

– Det er vanskelig å peke på noen nedre grense når situasjonen er så ekstrem, sier han til NTB.

12 kroner for en dollar

En amerikansk dollar kostet en periode torsdag formiddag over 12 kroner, før den norske valutaen deretter styrket seg litt.

Noe av forklaringen på denne situasjonen er at dollaren har steget kraftig gjennom koronakrisen. Men norske kroner har svekket seg voldsomt også mot mange andre valutaer.

Ifølge Knutsen har den norske valutaen svekket seg rundt 20 prosent mot svenske kroner så langt i år. Norske kroner har også falt betydelig mer enn andre såkalte «råvarevalutaer» som australske og canadiske dollar.

En av forklaringene på oppgangen til den amerikanske valutaen er at behovet for dollar trolig er blitt akutt for mange aktører rundt om i verden. Dette bidrar også til fallende priser både for amerikanske statsobligasjoner, norske kroner og mye annet idet investorer selger unna verdier for å skaffe seg dollar.