Det offentliggjorde Norges Bank klokken 10 torsdag formiddag. Styringsrenta har ligget på 0 prosent siden 7. mai i fjor.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå. Norges Bank tror at oppgangen i økonomien vil fortsette utover høsten.

Gradvis normalisering

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var på forhånd bred oppfatning blant makroøkonomer at styringsrenta skulle settes opp på septembermøtet, noe også sentralbanken har signalisert. Rentebeslutningen er trolig startskuddet på en lengre periode med rentehevinger.

Boliglån til 3 prosent

Professor Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen anslår overfor NTB at styringsrenta skal opp på 1,25 prosent og at gjengs boliglånsrente vil ligge på rundt 3 prosent ved utgangen av 2022.

Norges Bank skriver i begrunnelsen for rentebeslutningen torsdag at renta trolig øker gradvis de neste årene. Rentebanen ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjefen.