Norge bør, skal og må være en eksportnasjon av olje og gass. Dette er helt avgjørende for Europa, når Russland holder igjen produksjon og skrur opp prisene.

Den feilslåtte klimapolitikken om at Norsk olje og gass ikke reduserer klimagassutslipp, har ført til en enorm strømkrise når det sluttet å blåse i tyske vindmøller. Heldigvis har EU snudd, og har nå gitt klarsignal om at gass er grønt og helt avgjørende for energiforsyningen i Europa.

Det er ingen tvil om at Norge fremdeles må være en av de viktigste eksportørene av gass til Europa. Dette tjener både Norge, Europa og klimaet på. Kullkraftverkene som nå fyres opp igjen på grunn av gassmangel er det motsatte.

Nå er det ikke tid for at MDG og Rødts politikk om å stoppe leting etter mer olje og gass skal få gjennomslag. Vi trenger petroleumsvirksomhet både for å sikre arbeidsplasser og inntekter for Norge, men i tillegg sørge for at Russland ikke får et monopol på helt avgjørende ressurser som Europa er avhengige av.

Derfor fremmet Fremskrittspartiet nylig et forslag i Stortinget om å sikre norsk gasseksport. Dette gjør vi etter at Ap, Sp og SV ble enige om å utsette konsesjonsrunden for olje og gass som skulle vært gjennomført i 2022.

Det er for Norge nå å bare gi full gass på norsk sokkel. Aktiviteten må trappes opp for å skape verdier og arbeidsplasser langs kysten, samt redusere Europas avhengighet av Russland og Putins gass.