Hvert eneste år havner åtte millioner tonn søppel i havet. Det er som om en full søppelbil tømmer 15 tonn plast ut i havet hvert minutt, hvert døgn, året gjennom. Den ubehagelige realiteten er at hvis vi fortsetter som nå, vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Nesten alt vi bruker er laget av plast eller pakket inn i plast.

Plastforsøpling er en av vår tids store miljøutfordringer. Plast i naturen er en stor trussel mot dyreliv, planteliv og for klimaet.

Havet er i ferd med å bli menneskehetens største søppelplass. Derfor må vi endre plastforbruket vårt.

På bestilling fra regjeringen foreslår Miljødirektoratet forbud mot flere engangsprodukter av plast, som engangsbestikk og sugerør. Dette er produkter som relativt enkelt kan erstattes av andre, og som i stor grad bidrar til forsøpling på norske og europeiske strender.

Dette forslaget er helt i tråd med EUs forbud, som vil tre i kraft juli 2021.

Overgangen fra engangsplast til alternative løsninger vil kunne føre med seg reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter. Forutsetningen er at markedet innretter seg med klimapositive alternativer til engangsplast.

Politikernes oppgave er å legge til rette for at for at markedet og industrien blir mest mulig miljøvennlig. Her hjemme har vi allerede gjennomført en rekke tiltak for å få kontroll over plastforsøplingen, og i tiden fremover skal denne innsatsen bli enda sterkere.

Før sommeren foreslo Norge nye internasjonale regler for handel med plastavfall. Ti dager senere ble reglene vedtatt. Aldri tidligere har verdens regjeringer fått til en ny global miljøavtale på så kort tid.

Klimaproblemet er en global utfordring som krever globale løsninger. Derfor er jeg stolt over Norges innsats, både her hjemme og der ute.