Ved årsskiftet var folketallet i Norge 5.425.270, som er 33.900 flere enn ett år tidligere. Det er folketilvekst i hele landet, bortsett fra i Nord-Norge

Det ble født 56.060 barn i Norge i fjor og det ga oss et fødselsoverskudd på 14.058.

Nettoinnvandringen endte på 19.650 og ble dermed igjen høyere enn fødselsoverskuddet – noe som har skjedd hvert eneste år siden 2005.

Oslo hadde en folketilvekst på 2.800 personer. Det er det laveste nivået siden 2000. Folketallet i hovedstaden var 699.827 ved årsskiftet.

Folketallet i Nord-Norge falt med nesten 600 i 2021 og forklaringen er innenlandsk fraflytting.

– Begge de nordnorske fylkene hadde fødselsoverskudd og positiv nettoinnvandring, altså flere innvandringer enn utvandringer. Det var innenlandsk fraflytting som gjorde at befolkninga i nord falt i 2021, sier demograf Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved årsskiftet bodde det 482.000 personer i Nord-Norge.