I stedet er anbudet på pasientkjøring på Nordmøre tildelt Nordvest Taxi AS for de kommende to årene med mulig tillegg på 1 +1 år.

Det skriver Nordvest Taxi i en pressemelding.

Dermed er et halvt års kamp mot en avtale som er blitt spådd å representere bygdetaxienes død, kronet med seier.

– Tilbudet vårt ble inngitt for et halvår siden, og siden har det som kjent vært en kostnadseksplosjon i Norge. Det er slik ikke en kjempeattraktiv kontrakt for oss, men det viktigste nå er at pasientene får beholde sitt tilbud og vi beholder drosjene på bygdene, sier styreleder Knut Magne Jektvik i Nordvest Taxi til Tidens Krav.

Støtteerklæringer

Han ble gjort kjent med Helse Midt-Norges beslutning i et møte onsdag.

– Vi fikk det resultatet vi håpet. Mye jobb har vært lagt ned for å komme hit, og underveis har det vært veldig mange positive støtteerklæringer som vi vil takke for nå, sier Jektvik.

Nordvest Taxi har blant annet vært innom to rettsinstanser for å hindre Helse Midt-Norge i å skrive kontrakt med Persontransport1 AS før saken var behandlet i KOFA. I Trøndelag tingrett fikk de medhold, mens Frostating lagmannsrett og KOFA kom til motsatt resultat.

Ifølge pressemeldingen er det Persontransport1AS selv som har bedt om å bli løst fra anbudet, noe Helse Midt-Norge skal ha akseptert.

Sjåførmangel

Hva som er bakgrunnen for Helse Midt-Norges helomvending er ikke offentlig kommunisert, men det er ingen hemmelighet at den nye tilbyderen har strevd med å knytte til seg sjåfører på de vilkårene som er avtalt med Helse Midt-Norge.

Tildelingen til Persontransport1 ble besluttet 27. januar i år. Det nye selskapet skulle etter planen ta over Nordvest Taxis kontrakt fra 1. juli 2022, men på grunn av viderverdighetene i saken er denne forlenget til 8. august. Det er ikke avklart når Nordvest Taxi begynner å kjøre på de nye vilkårene.

– Vi skal ha kontraktsmøte om ti dager, opplyser Jektvik.