Gå til sidens hovedinnhold

Nordmørslistas sykehuskrig

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stig Anders Ohrvik og Linda Dalseg Høvik, Nordmørslista, har tydeligvis følt behov for å lede oppmerksomheten bort fra innlegget til Knut Even Isaksen, som tok for seg Nordmørslista sitt raseri over gaven fra GassROR til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Jeg skal ikke gjenta alle poengene derfra, leserne oppfordres til selv å lese Bunadsgeriljaen, Sykehussaken | Nordmørslista, etikk og GassROR (tk.no).

Nordmørslista er selvsagt ikke skyld i andre politikere sine strategiske valg i sykehussaken. Men når de hentyder at Kristiansunds eneste mulighet var å gå for fellessykehus, tar de kraftig feil. I radiointervju i desember 2012 sa tidligere ordfører Øyen at «for to år siden måtte vi i Kristiansund, og jeg i særdeleshet, gjøre et valg».

Ordfører Øyen (Ap) og andre hadde altså allerede tatt strategivalget lenge før Vikaneset-vedtaket, og minst et halvår før daværende helseminister Strøm-Erichsen (Ap) i foretaksmøte 8. juni 2011 la føringer der det lå følgende to valgmuligheter:

«Foretaksmøtet viste til at Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast at det skal være nærhet til akutt- og fødetilbud. Denne nærheten kan oppnås enten ved føde- og akuttilbud ved begge sykehus i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig nærhet til begge byer. Utviklingsplanen for bygningsmassen bør derfor inneholde disse to alternativene.»

Se Se foretaksmøteprotokollen her:

Man kunne altså gå for fortsatt to sykehus, men valgte å gamble på ett, slik Lundteigen beskrev det.

Les også

En klassiker - til glede for nye lesere

Les også

Nordmørslista, etikk og GassROR

Les også

Etikk, region og sykehus

Nordmørslista har listet opp fem punkter omkring fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, en beslutning fattet av daværende helseminister Støre (Ap) i 2011, etter at alle kommuner på Nordmøre via et samstemt Orkidé hadde krevd fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

1. Vikanesetvedtaket, om samling av akutt og føde, krevde mobilisering.

Bakgrunnen var at daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) tidligere hadde sendt ut en generell henstilling til alle helseforetak om økonomiske sparetiltak. Helse Midt-Norge (HMN) ba derfor Helse Nordmøre og Romsdal (HNR) om å utrede funksjonsdeling. Her er et utdrag fra sak 44/10 i HMN:

«FAKTISKE OPPLYSNINGER

I brev av 15.12.2009 ga adm.dir i Helse Midt-Norge RHF i oppdrag til Helse Nordmøre og Romsdal HF (heretter benevnt HNR) å utvikle en plan for ytterligere funksjonsfordeling mellom de to sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal HF, herunder vaktordninger, akuttfunksjoner og fødetilbud. Bakgrunnen var HNRs alvorlige økonomiske situasjon. HNRs styre fattet derfor, i sak 2009/109, vedtak om iverksettelse av en utredning av en mer omfattende oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde. Oppdraget ble, med tilslutning fra tillitsvalgte, gitt til Sintef teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning.»

Se dokumentet her.

Det var altså HMN i Trøndelag som ba om utredningen, og Sintef (Trøndelag) konkluderte med samling i Molde. Referansene til Trøndelag er jo relevante, siden Nordmørslista er ivrige etter å kaste loss til Trøndelag.

2. Demonstrasjonene i Kristiansund i april 2010, da daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) var på besøk, var en kamp for å beholde sykehuset.

Det var kun føde- og deler av akuttfunksjonen som var foreslått flyttet til Molde, ikke nedlegging av hele sykehuset. Andre sykehus har opprettholdt bemanning og pasientgrunnlag selv etter at føde og akutt er fjernet, slik som i Nordfjordeid, Fleire får behandling lokalt - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Mange store bannere hadde dessuten parolen «60.000 innbyggere vil ha fellessykehus på Nordmøre.» Det viser tydelig at hensikten var noe annet enn å bevare føde og akutt.

3. Innbyggerne har ikke ønsket fellessykehus, politikere og innbyggere er enige at det ikke er akseptabelt å miste fødeavdelingen.

Innbyggerne ga Ap i Kristiansund rent flertall i bystyret da Ap i Kristiansund gikk til valg på fellessykehus. Innbyggerne ville ha fellessykehus. Også et flertall av politikerne på Fylkestinget i Møre og Romsdal ønsket fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. På Stortinget er det flertall for IKKE å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset er ferdig. Og flere kommuner, også på Nordmøre, ønsker fortgang i byggingen av sykehuset på Hjelset. Et sykehus hvor føde og akutt er samlet for hele Nordmøre og Romsdal.

4. Utredningen om fellessykehus skulle ta utgangspunkt i et fellessykehus med minst samme innhold som de eksisterende sykehusene, og med en lokalisering som man kunne være enige om.

Dette er rent oppspinn. Det var overhodet ingen krav om unison enighet om lokaliseringsalternativet, det er en åpenbar umulighet. Se tidligere referanser til foretaksmøte, samt bakgrunn og mandat.

5. Astrid Eidsvik lanserte «bynære» alternativer, alternativer det ikke var håp om å bli enige om. Statsråd Anne Grethe Strøm-Erichsen hadde også bedt om lokalisering et sted det var mulig å bli enige om.

Tøvet om at helseministeren hadde bedt om en lokalisering det var mulig å bli enige om gjentas, men blir ikke mer korrekt av den grunn. Bynære alternativer var ikke administrasjonen i HMR sitt verk, det var kommunene som selv foreslo tomter i sin kommune. Derimot utelukket tidligere direktør Astrid Eidsvik sentrumsnære lokaliseringer, uten noen som helst faglig begrunnelse. Eneste begrunnelse hun ga var at Eikrem ikke ville blitt akseptert i Kristiansund. Selv om fylkesmennene både i Oppland og Møre og Romsdal etterlyste nettopp slike sentrumsnære lokaliseringer. Også Bunadsgeriljaen snakker vart om sykehuslokaliseringer i bysentra. Faktisk var lokaliseringer midt i mellom rangert som de dårligste alternativene.

Kommer hele fylket til gode

Nordmørslista avslutter med å si de ønsker å beholde sykehuset i Kristiansund. Derfor raser de over en gave fra GassROR, som går til fellessykehuset. Pengene som GassROR deler ut er midler som Aukra kommune setter av fra petroleumsrelatert eiendomsskatt. GassROR er et samarbeid mellom kommuner i Romsdal: Aukra, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Molde, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, hvor fylkesordføreren er medlem av representantskapet. Selskapet har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen.

Hensikten med GassROR-gaven på 70 millioner kroner til helseforetaket er å gi medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv. Utvidet kapasitet og fleksibilitet innen mikrobiologi kommer både Nordmøre og Romsdal til gode – faktisk hele fylket.

Fylkestinget har gått inn for fellessykehus for Nordmøre og Romsdal – da er det rimelig at også Fylkeskommunen støtter en gave fra kommuner i Romsdal til et slikt sykehus. Stortinget har bevilget penger til fellessykehuset på Hjelset – da er det rimelig at helseforetaket og Staten støtter en gave som letter gjennomføringen av prosjektet Stortinget har vedtatt. Nordmørslista derimot ønsker åpenbart å motarbeide beslutningen i vårt øverste demokratiske organ, bl.a. ved å stoppe gaven fra GassROR. Denne gaven påvirker ikke noen beslutninger – beslutningene er allerede tatt. Nordmørslista krever at andre viser respekt for regler og vedtak, men viser selv ikke slik respekt.

Kommentarer til denne saken