Krigsseilere sier vi, og jeg tar vel ikke mye feil at de fleste av oss med det mener sjøfolkene på dekk og dørk som under den 2. verdenskrigen tjenestegjorde om bord skip tilhørende den norske handelsflåten.

Der er imidlertid en gruppe krigsseilere som tjenestegjorde i handelsflåten vi derved ikke har i tankene, skytterne. De kjempet også på dekk og dørk, men deres hovedoppgave var bak kanoner og mitraljøser.

Skytterne som betjente kanoner og annet skyts, som flere handelsskip gjennom krigen ble utrustet med, kom fra Den Kongelige Norske Marine. Den første skytteren ble midlertidig overført allerede i 1940 og ble da påmønstret et handelsskip som matros/skytter. Dette ble fulgt senere gjennom krigen. Hyren, betalingen, som skytter fikk var som for matros med et tillegg i hyren. Dette tillegget fikk navnet Skyttertillegg og varierte fra 1 krone pr. dag til 1,50.

Lånet av KNMs ordinære skytter mannskaper var til å begynne helt sporadisk og dekket på langt nær behovet. Etter et år i krig var det i 1941 kun rundt 100 av KNM mannskaper som var skyttere om bord i handelsskipene. De sjømilitære myndighetene ba i juni 1941 Northraskip om å bevæpne handelsskipene, men det tok lang tid før den norske handelsflåten begynte å motta den etterlengtede armering. Skytterne var for en stor del sjømenn som gikk fra handelsflåten til KNM og ble der utdannet til skyttere i en avdeling som ble opprettet sommeren 1941. Denne avdelingen fikk navnet Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, forkortet til SSH.

Skytterskoler ble opprettet flere steder, England, Canada, USA, og i Australia. Skytterne bar under utdannelsen marinens uniform og utdannelsen tok rundt 8 uker. Skytteravdelingen hadde totalt 169 offiserer og det ble utdannet over 2000 skyttere.

I løpet av min gjennomgang til Skytteravdelingens historie har jeg funnet 22 personer fra vårt distrikt, Nordmøre, som tjenestegjorde som skyttere slik det

framkommer i rullene. Rullen ble påbegynt den 20. juli 1941 og ble avsluttet 1. juli 1946. Dersom noen har kjennskap til andre enn disse 22 personene er jeg takknemlig for å bli informer om dette.

Gjennom krigen tjenestegjorde skytterne på mange forskjellige fartøyer. Enkelt oppdrag dreide seg om noen få dager og for andre ble skytteren om bord i flere måneder.

Jeg nevner her de fra Nordmøre som ble utdannet til skyttere etter deres skytter nummer og litt om deres deltakelse under krigen:

111. Arnold Lillian Heggem, f. 26.11.1916. Han var om bord D/S «Ravnanger», den 11.11.1940 da den ble bombet/torpedert av et tysk fly i Tees Bay. Førstemaskinisten omkom. Han tjenestegjorde som skytter om bord flere skip, «Ophir», 12.12. – 18.4.42, «Far», 27.4.42-10.7.42, «Hill», 21.7.42 – 30.7.42, «Nordbryn», 19.3.43 – 16.4.43, «Brimanger», 21.6.44 til 6.4.45. Hans siste båt som skytter var «Abraham Lincoln» som han ble avmønstret den 22.11.1945.

120. Arne Emil Hegg, f. 2.8.1922. (Hans navn er også skrevet Hermundsli). Ved krigens utbrudd var han jungmann om bord «Vinland», 8.1.1940-11.9.1941. Inntatt på skytterskolen i Dumbarton 29.9.41-26.11.41. Hans første skip som skytter var «Sveve» 27.11.41-1.8.42. Var deretter om bord flere skip til hans siste som var «Anna Knudsen» fra 10.1.45–12.5.45.

125. Leif Ingvar Aspen, f. 17.12.1913. Han var om bord M/T «Jaspis» da skipet ble overtatt av Vichy myndighetene i Casablanca. Den 26.3.41 dro han derfra og ankom England den 10.8.41 og ble utdannet til skytter i Dumbarton i tiden 23.8.41-30.10.41. Tjenestegjorde som skytter om bord «Varanger» 30.10.41 til skipet ble torpedert den 25.1.42. Samtlige besetnings medlemmer, 38 mann, ble reddet. Hans neste skip var, «Albert L. Ellsworth» som han gikk om bord den 17.2.42 og var om bord da skipet ble torpedert den 8.1.43. Hele mannskapet berget seg i livbåtene og fra disse berget de besetningen fra et britisk skip som også hadde blitt torpedert. Fra 7.3.43 – 1.5.43 tjenestegjorde han om bord «Dageid». Han ble forfremmet til kvartermester og instruktør. Ble dimittert på Garnes ved Bergen den 12.7.1946.

167. Arnulf Herman Stenstønes, f. 26.11.1918. Han var om bord i hvalkokeriet «Svend Foyn» fra 1930–1940. Ble innrullet på skytterskolen ved Dumbarton i Skottland den 15.1.41-20.1.42. Etter utdannelsen til skytter tjenestegjorde han først om bord «Tungsha» 20.4.41-8.1.42, så ble det tjeneste om bord «B.P. Newton» fra 31.7.42–15.1.43, «Kong Haakon VII» 8.4.43-14.3.44, og hans siste tjeneste som skytter ble om bord «Selvik» 24.5.44-13.6.45 som han ble mønstret av i Liverpool den 14.3.44. Dimittert fra marinen den 27.8.45.

247. Halvor Møst, f. 8.11.1923. Han var dekksgutt om bord «Fernhill» som befant seg i India den 20.4.1940. Han begynte i marinen den 26.11.41 og ble utdannet til skytter. Han var en tid innlagt på sykehus i Cape Town, ble derfra sent til England. Hans første oppdrag som skytter var om bord «Viban» 13.2.42-16.6.42, og hans siste båt var «Kong Haakon VII» som han ble avmønstret den 8.6.1945 i Tromsø. Dimitterte på Garnes 14.2.46. Fra 1940 til krigens slutt var han påmønstret 12 fartøyer.

269. Arne Leonard Kanstrøm, f. 14.3.1921, d. 12.5.1943. I mai 1940 var han om bord «Ferncourt». Begynte sin skytterutdannelse om bord KNM «Heimdal» i Port Edgar den 23.12.41. Hans første oppdrag som skytter var om bord «Gudrun» den 28.1.42-6.6.42. Da M/T «Sandanger» på reise fra New York til Belfast ble torpedert med 3 torpedoer fra den tyske ubåten U-221 den 12.5.1942 var han om bord. «Sandanger» var lastet med 7000 tonn bensin og 7000 tonn parafin. Skipet brak umiddelbart i to og det ble et veldig flammehav. 20 av besetningen om bord omkom. Blant disse Arne Leonard Kanestrøm. Ved en dramatisk ferd igjennom flammene med en livbåt overlevde 19 av mannskapet.

380. Harald Valen, f. 12.10.1920. Han var i marinen fra 1.4.1939 og tjenestegjorde blant annet om bord på panserskipet «Harald Hårfagre» og flere andre fartøyer og ved marines landstasjoner. Han var om bord «Havørn» da den ble pårent av britiske «Radhurst» ved Prarie Light St. Lawrence den 19.7.1942. Mannskapet gikk i livbåtene og kom velberget i land. Tjenestegjorde om bord flere skip som skytter og ble forfremmet til kvartermester og instruktør. Kom tilbake til Norge i januar 1946 og dimitterte den 14.3.1946.

384. Paul Gunnar Wollan, f. 24.3.1917. Den 9.4.40 var han om bord «Reiås». Han ble utdannet til skytter om bord KNM «Heimdal» 12.6.24.7.41-24.7.41 og hans første oppdrag som skytter var om bord «Nea» den 25.7.41-25.7.41. Han tjenestegjorde senere om bord i mange skip, hans siste var «Peik» hvor han var om bord fra 16.3.45–22.11.45. Han ble overført til S.O.K. fra 1.12.1946.

704. Alfred Konstantin Røsand, f. 24.5.1907. Han var matros om bord «Leikanger» den 9.4.40. Var ved skytterskolen Camp Norway i Canada 1.3.42-16.4.42. Etter utdannelsen til skytter tjenestegjorde han om bord flere skip fra 1942. Det første var «Tercero» fra 17.4.42-11.12.42. Det siste var «Solstad» hvor han var om bord fra 9.3.45–6.6.45. Han kom tilbake til Norge i januar 1946 som passasjer om bord «Stavangerfjord».

784. Alf Emil Gundersen, f. 30.10.1917. D. 9.7.1942. Den 9.4.1940 var han om bord «Tigre» i Rødehavet. Fra 5.5.42-26.6.42 var han ved skytterskolen i Dumbarton i Skottland. Han var skytter om bord «Kongshaug» fra den 27.6.-42 til den ble torpedert og senket av tyske E-båter den 9.7.1942. 6 mann av mannskapet omkom, 11 ble reddet. I samme konvoi og den samme natten gikk 2 andre skip også ned og til sammen omkom det 28 nordmenn denne natten.

800. Einar Pedersen Haukvik, f. 17.4.1912. (En annen kilde angir fødsels datoen til 26.2.1912). Han var om bord et gresk sip, «Constantinos» fra 9.8.40–6.2.41. Den 9.4. var han om bord «Jenny», senere «Trondheim» før han ble utdannet til skytter i Camp Norway. Han tjenestegjorde om bord «Banaderos» fra 11.6.42– 24.7.45 til sammen 1139 dager. Han ble mønstret av i USA og kom til Norge med «Heimvard». Ble dimittert på Garnes ved Bergen den 10.12.45.

821. Odd Asbjørn Olsen, f. 26.8.1913. Han var båtsmann om bord «Leiesten» da den ble torpedert den 23.1.1942. 6 av mannskapet omkom. Han ble utdannet til skytter ved Cape Norway 14.3.42-8.5.42. Hans første oppdrag var om bord «Troubadour» 9.5.42-28.8.42. Siste oppdrag var om bord «Star» 29.4.44-30.3.46. Avmønstret i Drammen.

872. Jarl Vaagen, f. 27.5.1922. Den 9.4.1940 var han om bord «Brattdal» som da var i Dakar. Senere ved anløp Volos ble skipet truffet av en bombe og mannskapet gikk i livbåtene og tok opphold på land. Bombingen varte i 4 døgn.

Skipet var da så mye skadet at det ikke kunne berges. Han ble utdannet til skytter i Camp Norway 5.5.42-22.6.42, og gjorde etter det tjeneste på flere skip. Et av disse var «Vest» som fikk store skader av bombe under flyangrep mot Bari i Italia i desember 1943. Han tjenestegjorde om bord «Vinga» fra 9.7.45–14.11.45.

960. Peder Lauritz Pedersen, f. 10.8.1921. Han var lettmatros om bord «Polycastle» fra 6.9.1939-6.7.41. Ble elev ved skytterskolen i Lunenburg 20.5.42-19.7.42. Han tjenestegjorde på flere skip. Han var om bord «Idræt» da denne grunnstøtte i november 1943. Skipet var da på reise fra Puerto Cortes til Tampa med bananer. Da det ankom Mobile ble skipet kondemnert. Hans siste som skytter var «Østhav» fra 22.11.-44 til 1.12.45.

1014. Nils Gustav Johannesen, f. 3.9.1920. Han tjenestegjorde fra 24.8.42– 16.2.44 om bord «Torrens» som gikk i troppetransport i Stillehavet. Skipet var sterkt bevæpnet og hadde en væpningsoffiser, en kvartermester og hele 12 skyttere om bord. Hans sisteskip var «Høegh Scout» hvor han var om bord fra 30.11.45–9.1.46.

1050. Birger Heggemsnes, f. 2.1.1916. Den 15.9.1942 var han om bord «K.G. Meldahl», klokken 21:30 ble skipet torpedert av en tysk ubåt i det Indiske hav sør øst for Port Elisabeth. 2 mann mistet livet. Han tjenestegjorde senere om bord flere skip. «Pan Europe» 9.12.44–17.5.45 var hans siste skip som skytter.

1102. Harald Heggem, f. 12.11.1920. Den 9.4.40 var han om bord «Austvard» i Argentina. Han ble utdannet til skytter ved Lunenburg i Canada. Fra 12.8.42-29.8.42. Hans første skip som skytter var «Kristaniafjord» 1.10.42-24.5.43. «Austvard», «Slemmestad» 13.12.44–18.6.45 ble hans siste som skytter.

1139. Thorleif Johan Marcelius, f. 10.7.1916. Var om bord svensk skip «Malaren» som motormann fra 24.7.40–14.9.40. Han ble utskrevet til Marinen den 14.9.40 og utdannet til skytter i Camp Norway. Han ble kvartermester og instruktør i New York. Ble overført til marines depo i Liverpool. Tjenestegjorde også om bord på marinens skip.

1253. Jens Tronje Lauenborg, f. 12.1.1922. Tjenestegjorde 1 år i den engelske marinen. Han var kvartermester i SSH og utdannet til skytter. Hans første skip som skytter var «Rena» 22.12.43-9.6.44, det siste var hvalkokeriet «Orwell» 8.3.45-23.4.45.

1300. Reidar Elgsås, f. 23.12.1913. Han ble utdannet skytter i Dumbarton, ble kvartermester og tjenestegjorde ved det militære fengslet i Dundee i 1942. Fra 25.9.42 til 29.12.42 tjenestegjorde han om bord hvalkokeriet «Sir James Clark Ross». Ble deretter overført til korvett tjeneste.

2036. Arthur Birger Mikalsen, f. 1.6.1924. Ble utdannet til skytter i Lunenburg Canada. Han var om bord «Davanger» den 9.4.1940. Tjenestegjorde som skytter om bord flere skip. Det første var «Scotia», og det siste «General Fleischer». Han ble amerikansk statsborger i 1948 og bosatte seg der.

2194. Kåre Lyster, f. 10.3.1917. Den 9.4. 1940 var han om bord i D/S «Rio Nova» i Bergen. Senere om bord flere skip. Den 23.8.43 gikk han inn i marinen og ble utdannet til skytter på Travers Island. Han gjorde tjeneste om bord «Kasten Wang» fra 23.6.44-6.7.44 og «Belnor» 21.11.44-7.6.46. Dimitterte ved SSH Bergen den 12.7.1946.

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten dannet den 10.2.1968 sin egen veteran forening. Foreningen ble for noen år siden lagt ned. Alle disse sjøfolkene, som med livet som innsats på alle verdenshavene kjempet mot tyranniene gjennom mange år, har for lengst funnet hvile. Vi som har vært forskånet fra å oppleve ufred i vårt land er dem takknemlig.

Evig heder skal de ha.

Jeg har ikke funnet ut om noen av skytterne fra vårt distrikt lyktes med å skyte ned fiendtlige fly eller skade/senke noen av fiendenes skip. Jeg vil være meget takknemlig å få kjennskap dersom det skjedde.