I stedet for at Trøndelag tar jafs etter jafs av Nordmøre, må Nordmøre ekspandere nordover. Møre og Romsdal må her komme på offensiven, ikke promotere defaitisme, depresjon og tapsholdning der det drømmes om å bli kårkailler i Trøndelag!

Kart fra 1000-tallet og fra 1500-tallet viser at Nordmøre den gangen rakk helt opp til på høyde med Steinkjer. Fra Agdenes og nordover, inkluderte det yttersida av Fosen. Navnet på gamle kart er skrevet på latin: NORMORIA.

Dagens Nordmøre burde kunne inkludere Frøya, Hitra, Heim og området videre opp til Agdenes – innløpet til Trondheimsfjorden. (Trøndelag kan få beholde ytre Fosen.) Slik ville denne store sjømatproduserende regionen bli forent, og idéen om lakseslakteri, røkeri og pakkeri ved flyplassen i Kristiansund kunne virkeliggjøres.

Sky highway

Over her jeg bor på Glærum i Surnadal, går hver dag i 13-tiden flyet Dubai – New York. Det går altså en «sky-highway» rett over her. Det er bare å kjøre opp lakseflyene og ta dem ut til markedene. Kort sagt: Møre og Romsdal bør ta på seg sine frierføtter og få sitt gamle land til å vende tilbake til NORMORIA! Hepp-Hepp! Kom heim! Kom heim! – til NORMORIA!

Sunnmøre bør også kunne utvikle en lignende sjømatproduserende region rundt Nordøyane, som nå har fått tidsmessig vei, og slik sende sine sjømatfly opp i «sky-highwayen». Møre og Romsdal ville da bli en tung region på alle måter. Trøndelag ville få en makker ved siden av seg i stedet for en kårkaill på loftet. Bra for alle.

På med frierføttene. Kom i gang.

Og hva med Rindal? De får nå bare ligge der på vannskillet med ett bein i hvert bispedømme og i hvert fylke. Det er det de vil: være et Andorra i praksis, sin egen stamme med egen dialekt og ingen sjømatproduksjon. Fred være med dem.