Nordmøre, ikke like viktig?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 27. mars ble det fattet et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund skal legges ned. Etter all sannsynlighet er Aure rehabiliteringssenter neste som står for tur. Helsetilbudet for oss nordmøringer minker, og dette kan vi rett og slett ikke finne oss i. Alle skal ha rett til et likeverdig helsetilbud, uansett hvor de bor i landet. Da hjelper det ikke hvor bra helsetilbudene er, når reiseveien blir alt for lang.

Det finnes steder i Norge hvor avstandene mellom fødeavdelingene er større, men det betyr ikke at vi skal ta oss til takke med dette. Det gjør ikke vedtaket om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund mer riktig. Det sier vel mer om at fødetilbud er noe som burde blitt prioritert på det høyeste over hele landet. Lengre avstander gir større risiko for å føde under transport. Dette gir igjen en betydelig økt risiko for skader på både mor og barn.

Aure kommune er en kjempefin kommune med mye å tilby, for alle aldersgrupper. Det at den kommende generasjonen foreldre allerede må begynne å bekymre seg over lang reisevei ved fødsel er bekymringsverdig. Å flytte hjem til Aure begynner å se mørkt ut med tanke på svekket helsetilbud. Skal folk virkelig være nødt til å la seg urbanisere for å føle seg trygge? Fødende kvinner fortjener et godt tilbud uansett hvor i landet de velger å bosette seg.

Når vi kan skryte av hvor fint vi har det i Norge og hvor privilegerte vi er, så burde det da være mulig å ha et verdig tilbud for våre fødende kvinner? Husk at det er de som skal bringe frem nye generasjoner med mennesker inn i dette landet. Det er de som skal bære frem et nytt liv. Om de velger bygda framfor byen, burde ikke det være et problem i dagens samfunn.

Vi i Aure Senterungdom håper at partene kommer til en løsning angående Aure Rehabiliteringssenter, som først og fremst gagner brukerne best. Det er de som får et svekket tilbud i denne saken. Helseforetaket mener de sparer penger på å legge ned Aure Rehabiliteringssenter, men hva blir samfunnskostnadene som følge av dette? Lengre reisevei for pasienter er også utgifter. Vi mener det er ressurssløsing å legge ned noe, for så å sentralisere det «samme» tilbudet. Det er et faktum at det tar på å reise langt når man er syk.

På rehaben blir man tildelt et eget rom hvor man bor mellom 2-4 uker av gangen, man får tilrettelagt hjelp og behandling hver dag. Brukerne kommer seg vekk fra hverdagens stress og mas, og til et behandlende sted med fantastisk natur. Hver uke blir den flotte naturen på Aure tatt i bruk.

For enkelte er behandlingen de får på Aure Rehabiliteringssenter helt avgjørende for om man kommer seg ut i jobb igjen eller ikke. For andre kan det stå om å få god nok helse til å klare seg i det dagligdagse. Hvordan kan helseforetaket klare å skape et tilsvarende tilbud i Ålesund, på et sykehus?

Vi må heller ikke glemme de ansatte ved Aure rehabiliteringssenter. Det er snakk om cirka 45 arbeidsplasser som Aure kommune høyst sannsynlig ikke har mulighet til å omrokkere. Mange av de ansatte har familier og hus på Aure. Hva skjer om de fleste av disse må forlate kommunen for å få seg ny jobb? Det kan føre til mye fraflytting, noe som igjen får konsekvenser for lokalsamfunnet. I tillegg mister vi en arbeidsplass som tar imot studenter og lærlinger. Til syvende og sist, blir det uansett et stort tap for kommunen vår.

For oss er det uforståelig at helseforetaket kan mene at disse tilbudene blir bedre om de sentraliseres. En nedleggelse av Aure Rehabiliteringssenter vil ha store konsekvenser for helsetilbudet på Nordmøre. Det er allerede vedtatt at fødeavdelingen i Kristiansund blir nedlagt, noe som er bekymringsverdig. Skal de virkelig ta fra oss mer?

Engasjementet rundt disse sakene har vært enestående i lokalsamfunnene, både i Aure, og i kommunene rundt. Vi må fortsette å vise motstand, stå sterke sammen og vise helseforetaket at Nordmøre gir ikke opp.

Aure senterungdom

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken