Samtlige kommuner på Nordmøre unntatt to, hadde befolkningsnedgang i løpet av 2020. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt mistet nordmørsregionen 309 innbyggere fra utgangen av desember 2019 til utgangen av desember 2020. Averøy og Gjemnes var de eneste som gikk i pluss, med en vekst på henholdsvis 20 og 29 innbyggere.

Indre Nordmøre fortsetter trenden med folketallsnedgang. Sunndal mistet 80, mens Surnadal ble 48 færre i løpet av fjoråret.

Regionsenteret gikk også ut av 2020 med røde tall. Kristiansund ble 80 færre og hadde et folketall på 24.099 ved utgangen av 2020. Også nabobyen Molde fikk nedgang, nærmere bestemt ble det 97 færre moldensere i løpet av 2020. Derimot er Ålesund i sterk vekst og økte med hele 412 til et folketall på 66.670 ved utgangen av 2020.

Sentralisering

Lav innvandring og lave fødselstall trekkes fram som bakgrunn for den laveste folketallsvekst i Norge siden 2001. Rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Magnus Haug, peker i sin analyse på at sentraliseringen mot tettbygde strøk fortsetter nasjonalt. Kommunene med vekst hadde en gjennomsnittlig størrelse på 27.100 innbyggere.

– Flertallet av kommunene i Norge hadde en nedgang i folketallet, men flertallet av befolkningen bor i kommuner med folketallsvekst, påpeker Haug i tallanalysen.