Undersøkelsen Norstat har utført for ABC Nyheter viser at personer mellom 18 og 29 er aldersgruppen der flest mener at myndighetene bør gjøre mer.

I tillegg er det et skille mellom by og bygd, der henholdsvis 75 og 82 prosent svarer at myndighetene bør gjøre en større innsats.

Utdanning skiller

Utdanningsnivå skaper utgjør imidlertid det største skillet mellom respondentene i undersøkelsen. 72 prosent av respondentene med mastergrad eller lignende ønsker mer innsats mot fattigdom, mens 88 prosent av dem som bare har grunnskoleutdannelse svarer det samme.

Ifølge SSB bor cirka 320.000 nordmenn i husholdninger hvor det er vanskelig å få endene til å møtes. Samtidig øker den relative fattigdommen i Norge.

I 2017 var det totalt 30.000 flere barn som vokste opp i lavinntektsfamilier enn seks år tidligere.

– Viktig å få flere i jobb

Statssekretær Guro Angell Gimse (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier til avisen at det er rimelig å forvente at det offentlige hjelpeapparatet evner å hjelpe de som trenger det mest.

– Når denne regjeringen skal gjøre opp regnskap håper jeg at ettermælet blir at selv om vi ikke kom helt i mål, sluttet vi aldri å forsøke, sier hun.

Statssekretæren mener at årsakene til økt barnefattigdom er sammensatte, og at det viktigste regjeringen gjør for å bekjempe dette, er å få flere i jobb.

I undersøkelsen har Norstat spurt 1021 respondenter.