Kjære Helse Møre og Romsdal!

Igjen har dere hatt et styremøte som står til stryk.

I forrige styremøte brukte dere innledningen til et Facebook-innlegg som Bunadsgeriljaens grunnlegger hadde publisert noen timer før styremøtet, og forsøkte å «korsfeste» en person som kun jobber frivillig for et bedre fødetilbud med trusler om å forfølge innlegget juridisk. Dere brukte en offentlig arena til et følelsesutbrudd for å rettferdiggjøre et vedtak om nedlegging av fødetilbudet i Kristiansund som aldri har vært forankret i styret eller øverste ledelse! Dere ønsket IKKE å holde tilbudet åpent, selv om dere har fått tydelig beskjed fra Stortinget om å åpne fødeavdelingen i Kristiansund. Hvordan tror dere innbyggerne føler dere har behandlet de, gjennomført tre uker åpning på ukedager for så legge ned tilbudet. Tror dere innbyggerne på ytre føler seg lurt og ført bak lyset?

Tror dere vi er dumme?

På dette styremøtet presenterte dere at en ny og «bedre» ambulansebåt, som har en maksfart på 30 knop mot dagens båt som går ca 44 knop, er bedre enn dagens tilbud. Dere mener at dette skal være en komfortabel ambulansebåt som blir forbikjørt av Kystekspessen med marsjfart 36 knop. Det er heller ikke testet om den nye båten kan legge til på de områdene den skal dekke. Jeg som trodde tid var viktig. Tror dere innbyggerne er dumme? Vi skjønner jo at hele anbudet er for at HMR skal spare penger. Og det som forbauser meg enda mer, er at ingen styremedlemmer stilte spørsmål når direktøren la fram fakta om dagens fart mot tilbudet vi vil få i 2024.

Ambulansebytte i 20 minus?

Tilbake til et utsagn fra direktøren i styremøtet, hvor han skrøt av et godt nytt tilbud, og sa at hvis ikke et tilbud er forankret i ledelsen, så er det håpløst å gjennomføre. Der har direktøren rett, men det gjelder tydeligvis IKKE fødeavdelingen i Kristiansund. og heller ikke rehabiliteringsplasser på Aure, som også var godt tilbud på Ytre Nordmøre.

I tillegg ble også fødetilbudet og fritt behandlingsvalg prosedert. Det ble presisert at fritt sykehusvalg ikke gjelder akutt, noe alle vet. Men når vi som bor i «grisgrendte strøk» velger St. Olavs foran Molde, ønsker ledelsen å begrense ambulansetilbudet til fødende, og foreslår samarbeid med Orkdal, for samarbeid på ambulansetilbudet og økt fare for samtidighetskonflikter på et allerede nedbygd ambulansetilbud er tydeligvis en god idé. Da lurer jeg på hvordan direktøren har tenkt å gjennomføre dette. Skal fødende i fødsel som trenger ambulanse bytte ambulanse på Hemnkjølen i 20 minusgrader på vinteren? Er det en god ide? På papiret er det kanskje det? Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at dette kun er for å spare penger, men det hjelper kanskje å være rakettforsker.

Bygger ikke tillit

Og så vil jeg påpeke noe åpenbart. Jeg er såpass naiv at jeg tror at styre og ledelse i HMR skal få innbyggerne til å føle seg trygge og bygge opp tilbudet, men HMR er samtidig livredd for kvinner og menn med og uten bunad og lokalpolitikere når de kommer til Kristiansund. Dere leier inn mellom 4 til 8 sikkerhetsvakter + politiet holder øye med området, for å vokte inngang så disse brysomme innbyggerne ikke får komme inn på et offentlig område og møte uten medfølgende vakt. Og hva koster dette en allerede presset økonomi? Hvordan dere kan behandle de menneskene dere skal trygge og bygge tillit til som «terrorister», er meg en gåte. Eller er det fordi dere vet at dere gjennomfører et dårligere tilbud for innbyggerne på ytre Nordmøre?

Venter på regnskapet

Forresten er jeg sikker på at Vedum (og jeg) ønsker et regnskap på om de 25 øremerkede millionene regjeringen bevilget til Kristiansund er brukt til det de var øremerket til, eller må de tilbakeføres? Venter spent på regnskapet, jeg er litt god på å forstå regnskap.

Til slutt vil jeg bare påpeke det åpenbare at Helseforetaksmodellen ikke fungerer, som dere har bevist til fulle. Det er bare tidsspørsmål før denne blir gravlagt, for tror dere at politikerne, når det er valg, ikke lytter til frivillige og dugnadsarbeidende organisiasjoner som har sånn omtrent 90.000 følgerne? Se hvordan AP og SP har prøvd dette, hvordan de gjør det på meningsmålinger akkurat nå etter å ha lovet for mye i valgkamp. De bygde opp en forventning som de ikke klarer å innfri. Det er ikke kun energi, drivstoff, lånerente og fattige, det er frustrerte innbyggere som føler seg utrygge, så et godt tips: Snakk med innbyggerne. Ikke snakk over hodet på dem, det lønner seg ikke, dere vil tape i det lange løp.