Det er blitt populært å bruke GPS-teknologi og mobilnett til å lokalisere beitedyr.

Nofence, nordmørsbedriften som selger den virtuelle inngjerdingen, har tallene på sin side. På et år har de gått fra å ha 4 til 13 ansatte. Tallet vil bli større utover høsten.

– Nofence-klaven er nå godkjent for geit, sau og storfe. Det gjennomføres nå pilotprosjekter på både sau og storfe i Norge. Klaveproduksjonen for i år er utsolgt (nesten 5000), og det er nå totalt ca. 7.000 klaver ute hos kunder i Norge, sier Gjemnes-bedriften Nofence i en pressemelding.

Om tre år håper de at tallet er blitt sekssifret.

– Salget for neste beitesesong er allerede i gang. Planen er å doble antall solgte klaver hvert år, slik at Nofence i 2022 skal ha over 100.000 klaver i bruk.

 

Daglig leder blir forretningsutvikler

Nå søker de ny daglig leder. Erik Harstad, som er leder bedriften i dag, vil gå inn stillingen som forretningsutvikler når den lederstillingens arvtaker er funnet.

– I en emisjon tidligere i år hentet Nofence inn 20 millioner i ny kapital, og en ny runde er under planlegging. Det er også valgt et nytt styre med flere nye medlemmer med spisskompetanse på områder som blir viktige for oss framover, sier Nofence.

Det nye styret består av Benedikte Holm, Håkon Andre Berg, Marianne Sundsbø, Oddvar Mikkelsen, Oscar Hovde Berntsen og Styreleder Oldbjørn Kvernberg.

Nå skal de jobbe videre med å gjøre det enklere for bonden å bruke landet.

– I tillegg til å gi en enklere hverdag for den enkelte dyreeier, vil de ha mulighet for å utnytte nye beiteområder som ikke brukes i dag. Det betyr at kunder kan utnytte arealer som ikke er i bruk i dag, samtidig som vi hinder at landet gror igjen.

Etter å ha solgt godt i Norge, gjøres det nå forberedelser for salg i utlandet. De håper at produktet kan bidra til den grønne utviklingen.

– Globalt vil dette bety at det kan produseres mer mat på en bærekraftig måte.