Lørdag 19/6-21: Statsminister Erna Solberg ankommer Hjelset for å legge ned en grunnstenen til HMR sitt sykehus for Romsdal og Nordmøre. Bunadsgerlijaen i Kristiansund oppfordrer samme dag til en motmarkering med å legge ned en stein på byens eget sykehus. Geriljaen arrangerer i samarbeid med Senterpartiet og Nordmørslista, en stand på Rådhusplassen.

Fra Senterpartiet var Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen invitert til å holde appell. I alle fall er det det jeg oppfatter.

Rødt hadde også en stand på Rådhusplassen denne dagen for å markere vår motstand mot felles sykehus med Romsdal. Vi ønsker å beholde alle fire sykehusene i Møre og Romsdal. Deriblant vårt lokalsykehus i Kristiansund.

Det jeg, og flere med meg, biter oss merke i, er at Stig Andres Ohrvik fra Nordmørslista presenterer Kjersti Toppe fra Sp som den neste helseministeren. Dette er noe jeg tar med meg for så å skrive i et eget privat fb-innlegg.

Støtte Rødt?

Etter å ha postet innlegget blir jeg møtt med noe jeg opplever som et forsøk fra Stig Anders (Nml) og Anja Cecilie Solvik (Bunadsgeriljaen) på å fordumme meg med å skrive inne på mitt innlegg at det jeg hevder, aldri fant sted, eller i beste fall at jeg hadde misforstått budskapet. Jeg har hele tiden vært i den tro at Nordmørslista ønsket å støtte Rødt ved dette valget og ikke Senterpartiet! Tar selvsagt høyde for at jeg har misforstått den også!

For husfredens skyld lot jeg være å forfølge dette da jeg tydelig hadde truffet en nerve hos enkelte. Litt usikker var jeg også på Senterpartiets meninger i den betente sykehusplasseringen og funksjonsfordeling da de snakker så varmt til byens befolkning om vårt eget sykehus her i Kristiansund.

Erna Solberg legger ned grunnsteinen til det nye sykehuset på Hjelset

Mail til Sp

For å ha det svart på hvitt tok jeg like så godt og sendte en mail til Senterpartiet sentralt med spørsmål om hvor de egentlig står i sykehussaken.

Det går nesten en uke så får jeg svar fra Kjersti Toppe: Dette svarer Toppe, og hun lar det ikke være noen tvil, Sp ønsker ikke å støtte et fullverdig sykehus i Kristiansund.

«Mail fra Toppe: 27. jun. 2021 kl. 11:24 skrev Toppe Kjersti <kjersti.toppe@stortinget.no>: Hei Viser til mailen du sendte til Senterpartiet og fødetilbudet og Kristiansund sykehus. Jeg vil forsøke å svare deg. Senterpartiet vil at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skal legges ned, heller ikke etter nytt sykehus er bygget i Molde( Hjelset). Vi menet at det også må sikres nødvendige akuttfunksjoner i Kristiansund for å vareta beredskap, Ø. Det skal også være et godt tilbud av såkalte elektive tilbud ( planlagte behandlinger), for eksempel i poliklinikker og dagtilbud. Håper dette var oppklarende og at du ønsker å støtte oss i dette! Helsing Kjersti Toppe.

Svarer

Jeg svarer: 27. jun. 2021 kl. 11:46 skrev Rune Privat <rune.privat@hotmail.no>: Takker for svar. Det du skriver visste jeg, poenget er at Senterpartiet ikke ønsker å forhindre at vi i Kristiansund mister vårt sykehus og vi således blir en underavdeling til sykehuset i Molde, dette er jo noe vi i Rødt ikke kan gå for. Vi ønsker å beholde vårt sykehus slik det opprinnelig var med fødeavdeling og alt som hører til i et moderne sykehus. Håper du/dere ser den? Lykke til med valgkampen. Mvh. Rune Kristiansen

Toppe: Fra: Toppe Kjersti <kjersti.toppe@stortinget.no> Dato: 27. juni 2021 kl. 11:48:25 CEST Til: Rune Privat <rune.privat@hotmail.no> Emne: Re: Kristiansund sykehus Ja der hadde jo vært det beste, så ikke uenig i det ! Helsing Kjersti Toppe.»

Hvis ikke dette viser Senterpartiets virkelige mening om deres støtte i vår sak, altså fullverdig sykehus i Kristiansund, ja, så vet ikke jeg hva som skal til for at folk nå våkner!

Tilsvar til Rune Kristiansen